Verloopstadia van een leukemie ...

zoals ze in principe bij elke conflict op de eigenwaarde met volgende conflictactieve tijd alsook in de genezingsfase optreedt, in zoverre het tot een oplossing van het conflict komt. Dat laatste is hoe dan ook een voorwaarde voor een leukemie! Deze verloopstadia zijn in principe bij mens en dier hetzelfde. Ze beschrijven het biologische verloop in het gunstigste geval.

Als men deze biologische verloopwijze kent, dan is de therapie van leukemie relatief eenvoudig en zeer succesvol! Echter de voorwaarde van elke zinvolle leukemie-therapie is als eerste de precieze reconstructie van het conflict-gebeuren dat zich voor de leukemische fase heeft afgespeeld, dus: DHS, conflict, duur van het conflict, intensiteit en verloop, omdat het conflict eventueel elk moment terug kan keren. Verder dient men te weten of gelijktijdig met de leukemie een nier-verzamelbuis-ca, een bestaans-, vluchtelings- of alleen-gelaten-zijn-conflict aanwezig is, die

  1. de pijn in het periost (botvlies) zeer versterkt

  2. een jicht veroorzaakt

  3. een uremie kan veroorzaken (verhoging van de creatine)

Daarom vraagt men de patiënt, hoeveel urine hij uitscheidt (zie syndroom). Normaal is dat 1,5 liter, bij een gering gewicht is het 1 liter urine.

Bij 300 tot 600 ml spreken we van een oligurie (weinig urine). Dan is 1 nier-verzamelbuissysteem conflictactief.

Bij 200 ml en minder spreken we van een anurie en dan zijn beide nieren conflictactief. Ze slaan de vloeistof in het weefsel op; in het bijzonder in de organen die zich in de genezing bevinden (periostpijn!) en de bijbehorende HH in de witte stof van de grote hersenen (bevangenheid door hersen-oedeem).

Het is belangrijk om te weten dat de uremie niet een "nierfalen" is, zoals we vroeger onterecht hebben vermoed. De creatine- en ureumverhoging in het bloedserum is een of zijn zelfs twee hoogst zinvolle waterretentie-programma's, die we door de oplossing van het conflict in principe op elk moment weer kunnen oplossen.

Het effect van de oplossing: de patiënt scheidt bij de oplossing van een bestaansconflict (of vluchtelings- of zich-alleen-gelaten-gevoels-conflict) 700 ml urine uit, overeenkomend met de opening van het verzamelbuis-systeem van een nier. Bij de opening van beide nieren door de oplossing van beide conflicten 1500 ml. De uremie verdwijnt ook wanneer de leukemie nog voortduurt. Helemaal als de beide nieren weer open zijn. Als slechts een nier open is, dan gaat de creatine-waarde terug naar 6. Om te beginnen kan men daarmee goed leven. Men kan zich dan (met 700 ml urine-uitscheiding en 6 mg% creatine) rust en tijd nemen, het tweede bestaansconflict ook op te lossen. Als de genezingsfase van de inbreuk op de eigenwaarde (= leukemie) aan haar natuurlijke verloopeinde is gekomen, dan verdwijnt de leukemie ondanks oligurie of anurie. De patiënt kan met anurie zelfs jarenlang leven, zonder dat zich de creatinewaarde verhoogt, dus zonder uremie. Hij heeft ook geen dialyse nodig, als hij terughoudend is met de inname van water en zijn gewicht constant houdt.

 

Pin It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)