Het ontstaan en verloop van alle ziektes

in kaart gebracht in 5 biologische natuurwetten

 

Deze 5 biologische natuurwetten gelden voor al het leven en zijn zo oud als het leven zelf.
Al onze aandoeningen van fysieke en psychische aard ontstaan en verlopen volgens deze 5 wetmatigheden.

De ontdekking van Dr. Ryke Geerd Hamer uit Duitsland is een empirisch vastgestelde natuurwetenschap, die sinds 1981 op meer dan 40.000 ziektegevallen op juistheid is getoetst.
Empirisch wil zeggen dat het proefondervindelijk, door middel van observatie is vastgesteld en alle gevallen dienen zonder uitzondering volgens deze wetmatigheid te verlopen.

Dit systeem bevat geen enkele veronderstelling of hypothese. Dit maakt het tot een wetenschap volgens de klassieke begrippen. Bij een wetenschap dient het systeem en zijn facetten op elk eerstvolgend (ziekte-)geval op juistheid controleerbaar en daarbij reproduceerbaar te zijn.

De Germaanse Geneeskunde is een natuurwetenschap, omdat in het systeem de zin van het 'ziekte'-proces wordt gedefinieerd (5e wet). Hierdoor krijgt het hele systeem een biologische zin en verklaring. Daarmee is het geen theoretische voorstelling of model meer (zoals bijvoorbeeld bij de zwaartekracht-theorie).

Dit biologische systeem geeft voor het eerst in de menselijke geschiedenis een wetenschappelijke basis aan de geneeskunde.
Ook toont het ons op controleerbare wijze, dat lichaam en geest één geheel vormen. Gebeurt er iets in het lichaam, dan is dat direct waarneembaar in de psyche en omgekeerd (3e criterium van de IJzeren Wet van kanker).

hamerGeboren in 1935, in Friesland (Duitsland) opgegroeid.
Op 18-jarige leeftijd deed hij eindexamen en begon een medische en theologie-studie in Tübingen, waar hij ook zijn latere vrouw Sigrid Oldenburg, een studente medicijnen, leerde kennen.
Toen hij 20 jaar was, slaagde hij voor het medische voorexamen; hij trouwde 1 jaar later in Erlangen en legde daar op 22 jarige leeftijd het theologische examen af.
De jonge familie kreeg als eerste een dochter en een zoon DIRK (die nog een grote rol zou spelen) en later nog 2 kinderen.
Op 24 jarige leeftijd slaagde Dr. Hamer voor het medische staatsexamen in Marburg. Twee jaar later ontving hij na zijn periode als assistent de approbatie als arts en de doctorsgraad.
Er volgden een aantal jaren aan de universiteitsklinieken van Tübingen en Heidelberg.
In 1972 deed dr. med. R.G. Hamer zijn specialisatie als internist. Hij werkte ook deeltijds in een maatschap met zijn vrouw dr. Sigrid Hamer.

De biologische natuurwetten zijn zo oud als het leven zelf. Ze zijn echter relatief kort geleden herontdekt en voor de meeste mensen nog volledig onbekend en daarmee nieuw. Bij alles wat nieuw is moet men er eerst mee vertrouwd raken en het leren kennen om te kunnen beseffen wat het nieuw-ontdekte precies inhoudt. Ook toen Dr. Hamer de eerste natuurwetten ontdekte, besefte hij niet, van welke enorme waarde en belang deze ontdekkingen zouden zijn. Met uw archaïsche (=oer-) bewustzijn zult ook u ze kunnen herkennen en herontdekken.

Eén van de belangrijkste ontdekkingen is de rol die de psyche speelt bij het ontstaan en verloop van wat wij "ziekte" noemen. Een rol die tot op heden niet algemeen wordt onderkend en waarmee bij de huidige reguliere klinische therapieën geen rekening wordt gehouden.

De Germaanse wordt ook wel gezien als de geneeskunde van de vrijheid. De angst voor ziektes verdwijnt en de duistere daders van een geheime beweging worden zichtbaar. Men kan daardoor beter op situaties anticiperen.
Met het woord geneeskunde heb ik zo mijn problemen. De reguliere geneeskunde wordt ons als wetenschap verkocht, hoewel ze eigenlijk een zwarte religie is. Ik zie de Germaanse ook niet als geneeskunde, maar als de kennis van het leven.

Maar wat is uiteindelijk een geneeskunde van de vrijheid als we sinds onze geboorte vastgekluisterd zijn aan een systeem dat ons tot slavernij dwingt en ons uiteindelijk wil ombrengen? Onze geboorteakte wordt door de staat gebruikt als onderpand om ons vervolgens uit te buiten en onze mensenrechten te schenden.
Dr. Hamer heeft ook altijd gezegd, dat we een vrije Staat nodig hebben om de Germaanse tot ontplooiing te laten komen. In onze huidige maatschappij probeert men De Germaanse te verbuigen en te integreren, zodat er uiteindelijk niets meer van over blijft.

Door de ontdekking van de biologische natuurwetten kan men eenduidig vaststellen dat het organisme als enige in staat is om hetgeen we tot nu toe als ziekte hebben aangezien, tot een volledige genezing te brengen.

De therapie in de Germaanse Geneeskunde bestaat daardoor hoofdzakelijk uit de begeleiding van de patiënt naar een definitieve genezing.
Door een intensief gesprek (psychisch niveau), een hersen-CT-scan (cerebraal niveau) en de scans van de betrokken organen en laboratoriumonderzoeken (organisch niveau) krijgt de therapeut/arts een exact beeld van de toestand van de patiënt.

Voor diegene die mij kennen is het duidelijk dat ik geen voorstander van therapie of behandelen ben. Was het in het begin alleen nog maar een gevoel dat er iets niet klopte met therapie, is het mij nu nog veel duidelijker geworden waarom het niet werkelijk kan werken.

De opzet van de site was om mensen te informeren over De Germaanse en ze een handvat te geven op hun zoektocht, ongeacht wat ze zochten.

Meer en meer ben ik tot het besef gekomen, dat ik de mensen daar mee beperk tot hun eigen 'belevingswereld'. Het biedt hen nauwelijks handreikingen om daar buiten te treden.