Afdrukken

Welkom bij deze presentatie over de Germaanse.

De Germaanse is bij de meesten onder u bekend als het gaat om organische processen in ons lichaam.
Waar minder over bekend is en naar mijn beleving nog boeiender is, zijn de psychische processen binnen ons.
Enkele bevindingen in deze presentatie zijn onze eigen ontdekkingen, maar vallen binnen de wetmatigheden van de Germaanse.
Deze bevindingen wil ik graag met u delen, omdat ze verder nergens te vinden zijn.

 

De psychose of schizofrene constellatie in de Germaanse worden gevormd door twee actieve biologische conflicten in een specifiek deel van de hersenschors.

 const territor

In deze afbeelding zie je een doorsnede van de hersenen, genomen vanuit de lijn iets boven de oren.
Het gaat hier om een bepaald deel van de hersenschors of cortex, het buitenste laagje van enkele millimeters dik. Deze laag heeft instulpingen in de hersenen. In deze instulpingen bevinden zich de zogenoemde territoriumrelais.
De territoriumrelais zijn verantwoordelijk voor ons sociaal gedrag en onze seksualiteit. Het mannelijk- en vrouwelijk-zijn wordt binnen dit gebied bepaald.
Vanuit deze relais worden de volgende organen gestuurd:
De linker, vrouwelijke helft stuurt:

De rechter, mannelijke helft stuurt:

Elk relais heeft zijn eigen biologische conflictinhoud en een eigen biologische zin.

Als er zowel links als rechts minstens één actief conflict aanwezig is, dan spreekt men van een schizofrene, manisch-depressieve constellatie.
Deze constellatie heeft ook weer zijn eigen biologische zin, onafhankelijk van de conflictinhoud van de onderliggende conflicten.
De algemene kenmerken van deze biologische zin is de huidige status quo behouden en wachten op betere tijden of zich aan het onafwendbare aan te passen.
Hiervoor treden de volgende mechanismen in werking:

  1. Directe stop van de emotionele ontwikkeling. Gebeurt dit voordat het individu de volwassen leeftijd heeft bereikt, dan blijft deze emotioneel op de kinderlijke leeftijd van het moment van het ontstaan van de constellatie staan.
  2. Men wordt door de constellatie als het ware uit het heden gerukt. De werkelijkheid werd als onmogelijk ervaren en het individu vlucht in de onwerkelijkheid van verleden en toekomst, depressie en manie.

Uit de schizofrene constellatie ontstaan persoonlijkheden, waarbij we de volgende archetypes kennen:

Deze archetypes zullen in andere presentaties verder worden bekeken en zijn te vinden op de website van de Germaanse.

Wat ik in deze presentatie wil verduidelijken is de dominante rol van de constellaties in onze samenleving.
Onze huidige maatschappij zou niet kunnen bestaan zonder deze constellaties.

Dit is maar een greep uit de vele mogelijkheden. Onze hele samenleving is hiervan doordrenkt, hieruit opgebouwd.
Dat menigeen hiervan vreemd zal opkijken is begrijpelijk. Het geeft echter aan hoe ernstig de situatie in onze samenleving momenteel is.

Als je jezelf in meerdere van deze 'constellaties' herkent, dan mag het duidelijk zijn dat het niet uit te sluiten is dat we uit meerdere persoonlijkheden bestaan.
Ik heb dat in ieder geval bij mijzelf vastgesteld en heb al vele van mijn persoonlijkheden mogen ontmoeten.

Typische kenmerken van de persoonlijkheid zijn:

Het tweede traumatische conflict dat de constellatie activeert, is de geboorte van de persoonlijkheid. Omdat dit in onze samenleving reeds op zeer jonge leeftijd gebeurt, denken we dat we de persoonlijkheid zijn en blijft onze oorsprong bedekt.

Je zou onze maatschappij kunnen beschouwen als een massapsychose, opgebouwd uit allemaal kleine psychoten.

Onze samenleving is een systeem, bedacht en gecreëerd door mensen, of beter gezegd psychoten. Het systeem houdt ons in stand en wij houden met onze persoonlijkheden het systeem in stand.
Omdat de psychose de werkelijkheid uit de weg gaat, zou je kunnen stellen dat niets in ons systeem werkelijk is of op waarheid berust. Dit geldt ook voor onze zogenaamde wetenschap.

Als je dit alles tot je door laat dringen, dan zou de vraag bij je kunnen opkomen of het dit is wat je werkelijk wilt. Het lijkt de makkelijkste en veiligste weg om te kiezen voor de psychose, de illusie. Maar kijk eens goed wat het met ons doet en waar het ons heen brengt. Het verwijdert ons verder en verder van onszelf.

Je kunt zelf ontdekken wat werkelijk is en wat niet, door jezelf af te vragen waar je het kan vinden in de natuur. Alles wat je niet in de natuur vindt, is door mensenhanden gemaakt en daar kan je vraagtekens bij zetten. Natuurlijk, een huis is door mensenhanden gemaakt en daardoor niet onnatuurlijk, maar een belastingaanslag is niet noodzakelijk om te leven en valt onder fictie, ook al ervaren we het als reëel.
Als je alles wilt weten, vergeet dan 99% van wat je denkt te weten en ontdek de 1% waarheid.

De natuur kent deze voortdurende toestand van psychosen niet. Dat wil niet zeggen dat het niet zou kunnen, want de zoogdieren hebben dezelfde biologische programma's in hun systeem als wij mensen, inclusief psychosen. Het is gewoon dat het biologisch niet zinvol is om het te doen. Daarmee staan zij meer in het nu dan wij.

Ik zal uitleggen hoe de werking vanuit de natuur is en daarmee de zinvolle functie van dit biologische systeem. Dit is een vereenvoudigde versie en er volgt nog een aparte presentatie over dit onderwerp.
Als voorbeeld neem ik een wolfsroedel, omdat deze wat sociaal gedrag betreft te vergelijken is met de menselijke familie.
Er is een leiderspaar die de groep leidt. Zij zijn het alfapaar en hebben geen inslagen in het territoriumgebied en alleen zij zijn verantwoordelijk voor de voortplanting.
Alle welpen groeien op als alfa. Als ze uiteindelijk in de pubertijd komen, dan gaan ze de strijd aan met hun vader of moeder om het territorium. Omdat de ouders groter en sterker zijn is dat voor de welpen een verloren strijd en ze worden afgebeten. Ze verliezen hun vermeende territorium.
Door het afbijten slaat er een conflict van het verlies van het territorium in. Hierdoor zijn ze geen alfa meer en worden sociaal ondergeschikt aan de leiders. Er ontstaat een adoratie (Stockholm syndroom) en een volgzaamheid.
Dit is noodzakelijk om bv effectief te kunnen jagen. Als alle wolven op eigen houtje te werk gaan, dan wordt er niets gevangen. Als ze samenwerken onder één aanvoerder, dan werkt het wel.
De sociale hiërarchie wordt dus bepaald door dit mechanisme.
De jong-volwassen welp gaat echter zelf de strijd aan met zijn chef. Hij doet dit dus uit eigen beweging en op een leeftijd dat hij zijn volle emotionele rijping heeft.
Dit in schril contrast met de mens, die al op zeer jonge leeftijd meerdere van deze conflicten onvrijwillig oploopt, omdat ouders hen hiertegen niet beschermen of zelfs de veroorzaker van de conflicten zijn. Bovendien is één inslag nog geen schizofrene constellatie.

Durf je de uitdaging aan om te erkennen dat je in een systeem leeft en daar een onlosmakelijk deel van uitmaakt? Binnen een systeem kan je niets veranderen, je kunt niets verbeteren, omdat het systeem het grootste obstakel blijft voor je eigen ont-wikkeling. Je bewust worden dat je het systeem niet bent, maar dat het is ontstaan uit bescherming van jezelf is een eerste grote stap in de juiste richting.

Als je jezelf, je medemens en de samenleving werkelijk beter wilt begrijpen, dan is een verdieping in dit thema onontbeerlijk.
Als je uit deze massapsychose wilt komen, dan is de enige weg om te beginnen bij jezelf, omdat je een bouwsteen van het geheel bent. Je kunt niemand anders hieruit halen dan jezelf. Als je het aan de persoonlijkheden binnen jezelf overlaat, gaat er niet werkelijk iets veranderen, omdat ze niet in het heden staan.

Er zijn ontelbare redenen om met deze informatie niets te doen.
Er is maar een reden om er wel wat mee te doen en dat is dat je het werkelijk wilt weten.

Bedankt voor uw aandacht.

Deelt u deze video met anderen, zodat u straks met uw ontdekkingsreis niet alleen staat.
Meld je aan bij ons forum op Friendica.Vrije-Mens.org.

Als je nieuws over de Germaanse wenst te ontvangen, meld je dan aan bij het nieuwskanaal op Friendica.Vrije-Mens.org.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)
Gelezen: 2969