Video van Helmut Pilhar van de Akademie für Germanische Heilkunde over de werkwijze van een pandemie.

 

Beste vrienden van de Germanische Heilkunde van Dr. med. Mag Theol. Ryke Geerd Hamer

Ons onderwerp vandaag: hoe werkt een pandemie?

Onder pandemie wordt verstaan:

Een uitgebreide epidemie die hele regio's en landen omvat; Een epidemie op grote schaal.

Onder een epidemie wordt verstaan:

Het optreden van een "besmettelijke ziekte" in een bepaald begrensd gebied, waarbij de ziekte grote aantallen mensen tegelijkertijd treft.

Onder een "besmettelijke ziekte" verstaat men:

Een infectieziekte - ook infectie of besmettelijke ziekte - is een door levende pathogenen (bacteriën, schimmels of virussen) veroorzaakte ziekte bij mensen, dieren of planten. Maar ze is niet gelijk te stellen met een infectie, omdat niet elke infectie onvermijdelijk tot een ziekte leidt.

Video van Helmut Pilhar met een uitgebreide introductie in de Germanische Heilkunde nederlands gesproken.

Video met nederlandse ondertitels

https://germanische-heilkunde.at

Binnenkort meer informatie!

Beste vrienden van de Germanische Heilkunde van medisch dokter en meester in de theologie Ryke Geerd Hamer!

Er is veel gebeurd sinds het voorval met mijn dochter Olivia in 1995.

Het was de kanker van mijn kind die me naar Dr. Hamer leidde. Voor mij was het een noodlottige gebeurtenis dat mijn leven in één klap veranderde.

Ik heb bijna 25 jaar aan Geerds zijde gestaan.

Hij beloonde mijn loyaliteit met mijn aanstelling als universitair docent voor theorie aan zijn universiteit van Sandefjord.

Er waren vier vrienden van Dr. Hamer die hij benoemde als docent aan zijn universiteit. Mevrouw Giovanna Conti voor muziek. Mevrouw Andree Sixt voor therapie. mij voor theorie en meneer Georg Kausch voor geschiedenis. Helaas is de heer Kausch in de tussentijd ook overleden, wat betekent dat de leerstoel geschiedenis voorlopig vacant moet blijven.

Wij 3 overgebleven docenten zullen onze onderwijsopdracht blijven vervullen, waarin we een universiteit voor Germanische Heilkunde zullen oprichten (aanvankelijk op internet en dus ook in de geest van Dr. Hamer).

Mijn deel is de theorie.

Een positief eindexamen in theorie is vereist voor de aspirant-therapeut, die vervolgens door deze universiteit verder zal wordt opgeleid. Op dit moment is het allemaal nog toekomstmuziek, maar het is al in voorbereiding.

Ik zal proberen mezelf in verschillende talen te dupliceren met de hulp van mijn huidige studenten, die mij via een webinar 1: 1 in hun moedertaal zullen vertalen. Het is ook hun taak om mijn lesvideo's te vertalen en in te spreken. Vanaf deze plaats wil ik jou, beste vriend, om beurten voorstellen aan mijn studenten.

Marcin neemt de Poolse taal over:

Mijn naam is Marcin Lotecki en ik ken Helmut al bijna 20 jaar.

Ik verheug mij er op om aan dit project voor een universiteit voor Germanische Heilkunde mee te mogen werken en mijn landgenoten de oorspronkelijke leer van Dr. Hamer aan te kunnen bieden.

Hartelijke groeten aan Polen!

Henning neemt de Spaanse taal over.

Buen dia! Goede dag!

Ik ben Henning.

Geboren in Duitsland en opgegroeid in Paraguay.

Ik ken Helmut al meer dan een jaar en ik kijk er echt naar uit om voor hem de Germanische in het Spaans te vertalen.

Het is veel werk, maar het is een hele eer.

Doei! Adios!

Nataliya neemt de Russische taal over.

Hallo, mijn naam is Nataliya! 11 jaar geleden woonde ik elke lezing en seminar bij die Helmut bij mij in de buurt hield.

Sindsdien maakt de Germanische Heilkunde deel uit van mijn leven.

Nu zal het mijn taak zijn om deze kennis in het origineel en onvervalst ook toegankelijk te maken voor mensen in Russisch sprekende landen.

Johann neemt de Engelse taal over.

Hallo, ik ben John!

In 1997 woonde ik voor het eerst een lezing van Helmut bij.

Sindsdien leef ik met de kennis van de Germanische Heilkunde.

Ik voel me vereerd mijn steentje bij te dragen om de ontdekkingen van Dr. Hamer in het origineel en onvervalst in de wereld te brengen. Ik doe de vertalingen in de Engelse taal.

Toos en Casper nemen de Nederlandse taal over.

(Toos) Ik ken het Germaans sinds 1989.

Ik heb in 1993 de eerste (wetenschappelijke) tabel van De Germanische in het Nederlands vertaald.

Aan het begin van de jaren 90 heb ik een paar jaar bij Dr. Hamer in Keulen gestudeerd en met hem samengewerkt.

Ik ben erg blij dat ik mijn ervaring nu kan gebruiken voor een verspreiding van de Germanische.

(Casper) Ik ken Helmut al 15 jaar en dankzij hem heb ik de Germanische leren kennen. Een onvergetelijk moment voor mij.

Het is voor mij een grote eer om met hem en de anderen deel uit te maken van dit project.

Dus ik ga rond de jaarwisseling via het internet een school voor Germanische Heilkunde aanbieden!

Desgewenst met afsluitend tentamen en diploma.

Deze school zal echter voor iedereen toegankelijk zijn en iedereen kan deze webinars bijwonen - synchroon vertaald in hun moedertaal.

Zodra we een land hebben gevonden dat officieel de leerstoel Germanische Heilkunde aan zijn staatsuniversiteit toestaat, dan kan deze staatsuniversiteit voor Germanische Heilkunde beginnen de therapeutische leeropdracht van Dr. Hamer te implementeren.

Het mag duidelijk zijn dat de therapeut legaal moet kunnen worden opgeleid aan het bed van de patiënt en bij een noodgeval op de spoedeisende medische ondersteuning kan terugvallen.

Voordien kunnen we niet spreken van het beoefenen van Germanische Heilkunde!

Als u, beste vriend, geïnteresseerd bent in het bijwonen van deze leswebinars, dan vind je meer informatie op mijn homepage germanische-heilkunde.at.

Mijn homepage wordt ook stap voor stap vertaald in de verschillende talen. We leven in tijden van Corona en dus ook in tijden van onrust. Laten we niet alles zomaar met ons gebeuren, maar nemen we deze onrust mee in onze handen. Laten we hem mede vorm geven!

Ik kijk er naar uit om je binnenkort te zien! Vader van Olivia

 

 

Welkom bij deze presentatie over de Germaanse.

De Germaanse is bij de meesten onder u bekend als het gaat om organische processen in ons lichaam.
Waar minder over bekend is en naar mijn beleving nog boeiender is, zijn de psychische processen binnen ons.
Enkele bevindingen in deze presentatie zijn onze eigen ontdekkingen, maar vallen binnen de wetmatigheden van de Germaanse.
Deze bevindingen wil ik graag met u delen, omdat ze verder nergens te vinden zijn.

De volgende video laat een interview zien tussen prof. J. Miklosko, prorector aan de universiteit van Trnava in Slowakije, en Dr. R.G. Hamer. Deze video maakt duidelijk dat er op 11 september 1998 een officiële wetenschappelijke verificatie van de Germaanse Geneeskunde aan deze universiteit heeft plaatsgevonden.

Het negeren van en de poging om deze verificatie in diskrediet te brengen zegt meer over onze samenleving in het algemeen en onze academische geneeskunde in het bijzonder dan menigeen wil weten.Een directe link naar de Google Video site vindt u hier.

Video-opname van Dr. Hamer in één van zijn klinieken.

Deze video is nog uit de periode dat Dr. Hamer de eerste biologische natuurwetten net had ontdekt. Hij spreekt hier nog van een 'kortsluiting in de hersenen'. Later ontdekte hij dat het in werkelijkheid biologisch zinvolle programma's van de natuur betreft.
De kliniek werd enkele jaren later door het openbaar ministerie gesloten en de patiënten werden op straat gezet.Een directe link vind u hier

House of Numbers

Dit is een documentaire over het bestaan van AIDS. Zoals Dr. Hamer in zijn boek 'Aids, die Krankheit die es gar nicht gibt' aantoont, is de existensie van Aids/HIV wetenschappelijk onmogelijk.