Afdrukken

In principe zijn er 5 verschillende soorten van schizofrene transversale constellaties.

 1. Hersenstam-constellatie:
  linker hersenstam ca-fase - rechter hersenstam ca-fase + epil. crisis;
  patiënt is geconsterneerd, afwezig.
 2. Kleine hersenen-constellatie:
  li. kleine hersenen-ca-fase - re. kleine hersenen-ca-fase + epil. crisis;
  patiënt is emotioneel "als opgebrand", burn-out.
 3. Constellatie van de witte stof van de grote hersenen:
  li. witte stof ca- en pcl-fase - re. witte stof ca- en pcl-fase;
  megalomanie (grootheidswaanzin), overeenkomstig de locatie van de osteolyse of spiernecrose.
 4. "kleine" schizofrene cortex-constellatie:
  1. motorische constellatie (buiten territoriumgebieden);
   li. motorische cortex - re. motorische cortex;
  2. sensorische constellatie (buiten territoriumgebieden);
   li. sensorische cortex - re. rensorische cortex;
  3. postsensorische (periost) constellatie:
   li. postsensorische cortex - re. postsensorische cortex;
  4. niet tot het territoriumgebied behorende gehoorsconstellatie;
  5. angst voor de aanval van achteren;
  6. suikerrelais-conflicten;
 5. "grote" schizofrene cortex-territoriumbereiks-constellaties.

We onderscheiden als belangrijkste constellaties een schizofrene constellatie van de kleine hersenen en een schizofrene constellatie van de territoriumgebieden van de corticale grote hersenen.
De schizofrene constellatie van de kleinehersenen volgt daarbij een bepaalde consecutio conflictuum. bijvoorbeeld: alleen als een vrouw en moeder een moeder/kind-zorg- of ruzieconflict en daarbij nog een partner-zorg- of ruzieconflict lijdt, is ze voor de duur van de dubbele activiteit in de schizofrene constellatie van de kleine hersenen. Deze drukt zich overwegend in het emotionele uit: "Ik ben opgebrand", "Ik voel in het geheel geen menselijke emoties meer", burn-out.
De patiënten zijn emotioneel paranoïde, zonder dat het formeel-logisch denken is verstoord. Er kunnen in de kleine hersenen meerdere conflicten op dezelfde hemisfeer inslaan. Dan zijn er weliswaar meerdere actieve conflicten, maar is er geen schizofrene constellatie. Zelfs bij de witte stof van de grote hersenen kunnen meerdere conflicten achter elkaar op dezelfde zijde inslaan, als ze volgens de conflict-inhoud eenvoudig daar horen.
Dit is echter in het corticale grote hersenengebied (territorium-gebieden) heel anders. In de grote hersenen vinden we een andere consecutio conflictuum, dus de opeenvolging van de corticale conflicten van de grote hersenen volgt ook hier een bepaalde regel:
is bijvoorbeeld een territorium-conflict bij een rechtshandige man in het rechter periïnsulaire relais (verantwoordelijk voor de kransslagaders) ingeslagen, dan is de rechter corticale hemisfeer van de grote hersenen zoals we zeggen "gesloten", dus voorlopig voor een tweede actief biologisch conflict geblokkeerd. Dat betekent, dat het volgende corticale conflict - en alleen om een dergelijke gaat het - op de linker zijde inslaat. Dat noemen we dan de schizofrene grote hersenen- of cortex-constellatie.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)
Gelezen: 28479