Afdrukken

Genezingsfase, die met de conflictolyse begint en met de renomalisering of normotonie eindigt. Op het dieptepunt van deze vagotone pcl-fase, ook continu-nacht-fase genoemd, vinden we steeds de epileptische / epileptoïde crisis.


Cerebraal: Oplossing van de scherpe schietschijfconfiguratie van de Hamerse Haard uit de ca-fase met behulp van de vorming van oedeem (oedeem-ringen, intra- en perifocaal oedeem van de HH)
Psychisch: Het conflict is geen thema meer.
Organisch: Door de grote hersenen gestuurde corticale en mesodermale organen = genezingsgroei.
Door de oude hersenen gestuurde organen (hersenstam- en kleine hersenen gestuurd):
Tumorafbouw door microben (indien ze reeds op het tijdstip van het DHS aanwezig waren).

Alle microben, die we kennen, werken zonder uitzondering in deze pcl-fase, niet eerder en niet later. Dat betekent dat indien de passende microben, bijvoorbeeld de tbc-zuurvaste staafjes, tijdens de pcl-fase niet in ons lichaam aanwezig waren, de tumor blijft zonder te worden afgebouwd. Tbc-mycobacteriën, die na de pcl-fase in ons lichaam komen, werken niet meer in op het bestaande carcinoom. Ze kunnen ons nog wel bij een later, nieuw carcinoom van dienst zijn. Daarbij worden dan echter de oudere, al langer bestaande carcinomen niet meer "onder handen genomen" (ter genezing). De mycobacteriën vermeerderen zich, gelijk met de bijbehorende tumoren, in de ca-fase.

Kenmerken van de eerste (exsudatieve) helft van de pcl-fase zijn:

 • Beëindiging van het dwangmatige denken van de ca-fase;
 • Vagotonie: verwijding van de perifere bloedvaten (warme handen en voeten), daling van de bloeddruk door inhoudstoename van de bloedvaten;
 • Goede eetlust, goede werking van het gehele maag-darmkanaal;
 • Gewichtstoename;
 • Opslag van oedeem zowel in het orgaan als in de hersenen: geöedematiseerde Hamerse Haard;
 • Daling ("tot onder normaal") van de sympaticotonie-parameters: thyroxine, ACTH (adenocorticotrofe Hormoon), cortisol en adrenaline;
 • Tumorafbouw van de door de oude hersenen-gestuurde organen door tuberculose (tbc) in de biologische genezing;
 • Geen afbouw van de door de tussenhersenen-gestuurde gladde spieren: na darmtumor: klonische hyperactiviteit, zogenaamde koliek van de gehele darmspieren (=gladde spieren);
 • Opvulling van de necrose in de organen die vanuit de witte stof van de grote hersenen worden gestuurd;
 • Opvulling van de ulcera bij de door de grote hersenen cortex-gestuurde organen en functieherstel van de corticaal-gestuurde organen zonder ulcera.
Epileptische of epileptoïde crisis

Kenmerken van de tweede (restitutieve) helft van de pcl-fase zijn:

 • Beëindiging van het dwangmatige denken tijdens de epileptoïde crisis;
 • Opnieuw vagotonie: verwijding van de perifere bloedvaten (warme handen en voeten), daling van de bloeddruk door inhoudstoename van de bloedvaten;
 • Goede eetlust, goede werking van het gehele maag-darmkanaal;
 • Gewichtstoename;
 • Voortzetting van de in de epileptoïde crisis begonnen verhoogde uitscheiding van urine (plasfase);
 • Langzaam vervagen en verdwijnen van de oedeemringen om de Hamerse Haard in de hersenen en de Hamerse Haard in het orgaan.
 • Algemene oplossing van het oedeem (wateruitloop): dus gewichtstoename met aftrek van de waterafvoer;

 

 • Bij dwarsgestreepte spieren: herstel van het contractievermogen na de epileptische crisis;
 • Opnieuw (maar minder sterke) daling ("onder normaal") van de sympaticotonie-parameters: thyroxine, ACTH (adenocorticotrofe hormoon), cortisol en adrenaline;
 • Genezing, met achterblijven van littekens in het vroegere tumor-, necrose- of ulcergebied.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)