Dit is de volgorde van de conflicteninslagen.

Deze volgorde is afhankelijk van het hersendeel, waarin de inslag plaatsvindt.

Hersenstam:
In dit deel van de hersenen speelt de handigheid geen rol. Er is hier sprake van een ingaand (rechts) en uitgaand (links) kanaal van de spijsvertering. De locatie van inslag wordt dus slechts bepaald door de conflictinhoud.

Kleine hersenen:
Vanaf de kleine hersenen speelt de handigheid een belangrijke rol. Het conflict heeft betrekking op de relatie naar de moeder of een eigen kind, dan wel op een ander. Dit bepaalt of het conflict links of rechts in de hersenen inslaat. De rechter lichaamshelft wordt vanuit de linker hersenhelft gestuurd en vice versa. De verbinding tussen hersenen en orgaan verloopt dus gekruist. De locatie van de inslag wordt bepaald door:

 • de conflictinhoud,
 • de conflictinhoud in relatie tot moeder/kind of partner en
 • de handigheid van het individu.

Witte stof van de grote hersenen:
Ook in dit deel van de hersenen speelt de handigheid een belangrijke rol. De rechter lichaamshelft wordt vanuit de linker hersenhelft gestuurd en vice versa. De verbinding tussen hersenen en orgaan verloopt dus gekruist. De locatie van de inslag wordt bepaald door:

 • de conflictinhoud,
 • de conflictinhoud in relatie tot moeder/kind of partner en
 • de handigheid van het individu.

Hersenschors van de grote hersenen (cortex):
Buiten het territoriumgebied in de cortex van de grote hersenen kan een biologisch conflict meerdere malen op dezelfde hersenhelft inslaan, al naar gelang de plaats waar het individu zich bijvoorbeeld voelt misvormd of aangevallen en afhankelijk van of het conflict gerelateerd is aan moeder/kind- of een partner/derde. De locatie van de inslag wordt dus bepaald door:

 • de conflictinhoud,
 • de conflictinhoud in relatie tot moeder/kind of partner en
 • de handigheid van het individu.

Territoriumgebied van de cortex:
Dit is een uitzonderingsgebied in de hersenschors van de grote hersenen.

In de rechter hersenhelft bevinden zich de mannelijke territoriumrelais:

 • territorium-angst;
 • territorium-verlies;
 • territorium-ergernis;
 • territorium-markering.

in de linker hersenhelft bevinden zich de vrouwelijke territoriumrelais:

 • schrikangst;
 • seksueel frustratieconflict;
 • identiteitsconflict;
 • binnenterritorium-markeringsconflict.

In dit territoriumgebied slaat het eerste conflict in aan de zijde bepaald door:

 • de handigheid en
 • het geslacht.

tweede biologische conflict slaat altijd in de hemisfeer die tegenover het eerste conflict ligt, in zoverre het eerste biologische conflict nog actief is. Dit ongeacht handigheid of geslacht. Daardoor ontstaat er ogenblikkelijk een schizofrene constellatie en wordt er in dit gebied geen conflictmassa meer opgebouwd. Ook stagneert vanaf de tweede inslag de emotionele ontwikkeling.

De inslag van het derde en volgende conflict wordt bepaald door:

 • De handigheid en
 • de weegschaal (of men op het moment van inslag manisch of depressief is).
Pin It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)