In het geval van een biologisch territoriumverlies, territoriumangst-, territoriummarkerings- of territorium-ergernis-conflict van een man gebeurt het volgende:

 • Rechtshandige man: Het conflict slaat in het rechter temporale relais in.

 • linkshandige man: Het conflict slaat in het linker temporale relais in.

Duurt het conflict langere tijd, dan wordt het hoog-acute conflict in een hangend-actief territoriumconflict getransformeerd. In het geval

 • dat de rechter grote hersenhelft is geblokkeerd:
  Het man werkt uitsluitend met de linker, vrouwelijke helft, wordt soft, (platonisch) homoseksueel (tweede wolf-fenomeen).
 • dat de linker grote hersenhelft is geblokkeerd:
  Het man is weliswaar hersenmatig "overmannelijk", is echter desondanks psychisch gecastreerd: typische macho-homoseksueel.

Hetzelfde in omgekeerde zin gebeurt bij de vrouwen met seksueel frustratieconflict, een schrikangstconflict, een identiteitsconflict of een markeringsconflict van het binnenterritorium als het niet kan worden opgelost

 • rechtshandige vrouw:
  De linker hersenhelft is geblokkeerd, directe amenorroe!
  De vrouw werkt met de rechter, mannelijke grote hersenhemisfeer, is daardoor mannelijker (maar platonisch) en een lesbisch type.
 • linkshandige vrouw:
  Rechter grote hersenhemisfeer is geblokkeerd, daardoor wordt ze dubbel vrouwelijk, geen amenorroe, ze is echter desondanks psychisch-seksueel "geblokkeerd".

Het biologische conflict kan al zeer vroeg zijn ingeslagen en het individu kan daardoor de indruk wekken, alsof het altijd homo-erotisch was of die aanleg zou hebben gehad, wat dan ook schijnbaar kan kloppen.
De biologische zin van deze castratie ligt in het feit, dat deze gecastreerden biologisch gezien niet meer zijn bedoeld voor de voortplanting. Alleen de sterksten, diegene die een territorium hebben, mogen zich voortplanten.
Om ervoor te zorgen dat in het geval van een noodsituatie (waar wij ons momenteel biologisch gezien in bevinden) de soort niet uitsterft, is er nog een beperkte mogelijkheid tot voortplanting aanwezig. Daarvan maken wij momenteel dankbaar gebruik.

Pin It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)