De biologische natuurwetten zijn zo oud als het leven zelf. Ze zijn echter relatief kort geleden herontdekt en voor de meeste mensen nog volledig onbekend en daarmee nieuw. Bij alles wat nieuw is moet men er eerst mee vertrouwd raken en het leren kennen om te kunnen beseffen wat het nieuw-ontdekte precies inhoudt. Ook toen Dr. Hamer de eerste natuurwetten ontdekte, besefte hij niet, van welke enorme waarde en belang deze ontdekkingen zouden zijn. Met uw archaïsche (=oer-) bewustzijn zult ook u ze kunnen herkennen en herontdekken.

Eén van de belangrijkste ontdekkingen is de rol die de psyche speelt bij het ontstaan en verloop van wat wij "ziekte" noemen. Een rol die tot op heden niet algemeen wordt onderkend en waarmee bij de huidige reguliere klinische therapieën geen rekening wordt gehouden.

De Germaanse Geneeskunde is geen therapie. Er is weliswaar sprake van een "therapeutische werking" van de Speciaalprogramma's, die de betrokkene in de conflictactieve fase aanzet tot het oplossen van zijn biologische conflict(en) en die in de genezingsfase het herstel automatisch laat intreden voor een terugkeer tot de "gezonde" toestand. Echter de Germaanse Geneeskunde maakt duidelijk hoe de natuur en het leven zelf in haar eigen 'geneesmiddelen' voorziet.
Hoewel ze de therapeut zeer effectieve gereedschappen ter beschikking stelt, is de Germaanse Geneeskunde eigenlijk voor iedereen bedoeld. Ze toont ons hoe we als levende wezens reageren en functioneren. Hierdoor wordt voor ons zichtbaar wat voor ons werkelijk 'een probleem' is en wat niet.
In onze informatiemaatschappij kan niemand beweren dat het niet belangrijk zou zijn om te weten hoe ons lichaam functioneert. Leven we ons hele leven in een lichaam waarvan we niet weten hoe het nu echt werkt?
De Germaanse Geneeskunde beschrijft dit functioneren op relatief eenvoudige wijze aan de hand van 5 biologische natuurwetten en laat ons zien hoe de basisprincipes werken.

Mijn ervaring is dat je De Germaanse niet kunt leren. Het woord 'leren' komt van inleren, een lederen band die wordt nat gemaakt en dan ergens omheen wordt gedaan. Bij het drogen van het leer trekt de band strak en houdt het geleerde vast. Leren zet vast en brengt je verder van je werkelijk weten af. De dieren gaan niet naar school om te leren en weten beter met de biologische wetten om te gaan dan wij, de 'geleerden'.

Als je De Germaanse gaat leven, dan kom je haar elke dag tegen (in jezelf) en ontdek je dat veel 'geleerde informatie' precies tegenovergesteld is aan dat wat is.

Als men zich de biologische natuurwetten eigen heeft gemaakt, dan zijn de volgende consequenties te voorzien:

  • Je bent minder ontvankelijk voor ziektes (liever gezegd: Zinvolle Biologische Speciaalprogramma's (SBS));
  • Je kan zelf ziektes (SBSen) in een vroegtijdig stadium herkennen, voorspellen en oplossen;
  • Je krijgt een andere kijk op het leven en de herstellende vermogens van alles wat leeft, zoals ook van je eigen lichaam;
  • Je wordt met vertrouwen ouder, wetende dat je niet hoeft te lijden in of met gebreken;
  • Je bent in staat om andere mensen te helpen bij voor hen onoverkomelijke zaken;
  • Je bent in staat, zichzelf en daarbij zijn medemens beter te begrijpen;
  • Je gaat steeds meer de werkelijkheid van alledag ervaren;
  • Je verliest je angst voor 'ongeneselijke' ziektes.

Dit ligt binnen ieders handbereik. Het is geen moeilijke materie en men hoeft geen onderscheidingen te hebben of te halen. Het is zelfs voor niet-geleerden' makkelijker te begrijpen dan voor gestudeerden, omdat ze minder worden gehinderd door misleidende denkbeelden.
Alleen interesse en een beetje tijd. Het moeilijkste is het, om de eerste stap te zetten. De deur te openen naar en voor een revolutionair nieuw (eigenlijk oud) inzicht betreffende "ziekte" en alles wat daar mee samenhangt, door bereid te zijn alle in ons gevestigde opvattingen dienaangaande te herontdekken. De rest gaat bijna vanzelf.

Op deze site vind je de belangrijkste grondbeginselen en deze informatie zal in de toekomst verder worden uitgebreid (suggesties zijn welkom).

Pin It
4.6666666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 93% (3 stemmen)