HoofdinhoudLegenda

De afkortingen in deze index hebben de volgende betekenis:
Ga = Hersenstam (Gele groep, endoderm)
Gb = Tussenhersenen (Gele groep, endoderm)

Oa = Kleine hersenen (Oranje groep, mesoderm)
Ob = Witte stof van de grote hersenen (Oranje groep, mesoderm)

Ra = Hersenschors van de grote hersenen met celafname (Rode groep, ectoderm)
Rb = Hersenschors van de grote hersenen met functie-uitval (Rode groep, ectoderm)

Het eerste getal verwijst naar de betreffende regel in de tabel die bij de groep hoort.

li, re of li/re verwijst naar de locatie van de Hamerse Haard in de hersenen. Bij de parige organen staat over het algemeen li/re, omdat hier links en rechts dezelfde conflictinhoud heeft. Bij deze organen is het zo, dat als de Hamerse Haard zich rechts in de hersenen bevindt, het orgaan in de linker lichaamshelft is aangedaan.

Deze indeling komt overeen met die van de wetenschappelijke tabel en het begeleidende boek. Na wat training kan men al aan de afkorting zien welk hersendeel het betreft en daarmee welke conflictinhoud daarmee annex is.