Voor diegene die mij kennen is het duidelijk dat ik geen voorstander van therapie of behandelen ben. Was het in het begin alleen nog maar een gevoel dat er iets niet klopte met therapie, is het mij nu nog veel duidelijker geworden waarom het niet werkelijk kan werken.

De opzet van de site was om mensen te informeren over De Germaanse en ze een handvat te geven op hun zoektocht, ongeacht wat ze zochten.

Meer en meer ben ik tot het besef gekomen, dat ik de mensen daar mee beperk tot hun eigen 'belevingswereld'. Het biedt hen nauwelijks handreikingen om daar buiten te treden.

 Dat de sitebezoeker er voor kiest om niet buiten zijn of haar belevingswereld te treden, daar kan ik niets aan veranderen. Om raakvlakken te creëren tussen zijn beleving en De Germaanse is dat waarschijnlijk ook noodzakelijk. Maar uiteindelijk bevrijdt het hem niet. Het neigt eerder naar nog vaster zetten.

Dit voelt voor mij niet juist. Ik ben op zoek naar mogelijkheden om te delen met mensen die ook werkelijk willen delen.

Zelf zijn we met een kleine groep al enkele jaren bezig met dit te ontdekken. En de resultaten zijn meer dan wonderbaarlijk. Het zijn echter ervaringen die nauwelijks (op papier) zijn te omschrijven, zonder dat ze door 'buitenstaanders' niet-juist worden geïntepreteerd. We weten intussen uit eigen ervaring hoe makkelijk dat gaat.

Deze ontdekkingen zijn alleen dan waardevol, als je ze met anderen kunt delen. Met anderen die werkelijk willen weten wie ze zijn, ongeacht wat ze daarbij tegenkomen. Die ook werkelijk interesse hebben in zichzelf en anderen.

Die niet aannemen wat wij hebben ontdekt, maar daardoor nieuwsgierig worden en dit zelf ook willen ontdekken. En dit alles aan de hand van de wetmatigheden van de Germaanse.

Ben je bereid te ontdekken dat de wereld (inclusief jezelf) op zijn kop staat en heb je de moed om met je benen op de grond te komen? Ben je bereid om alle weerstand die binnen jezelf vrijkomt om het 'oude' in stand te houden, te verwelkomen?

Als je je hierdoor voelt aangesproken, stuur mij dan een berichtje met je motivatie via het contactformulier.

Pin It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)