Het ontstaan en verloop van alle ziektes

in kaart gebracht in 5 biologische natuurwetten

 

Deze 5 biologische natuurwetten gelden voor al het leven en zijn zo oud als het leven zelf.
Al onze aandoeningen van fysieke en psychische aard ontstaan en verlopen volgens deze 5 wetmatigheden.

De ontdekking van Dr. Ryke Geerd Hamer uit Duitsland is een empirisch vastgestelde natuurwetenschap, die sinds 1981 op meer dan 40.000 ziektegevallen op juistheid is getoetst.
Empirisch wil zeggen dat het proefondervindelijk, door middel van observatie is vastgesteld en alle gevallen dienen zonder uitzondering volgens deze wetmatigheid te verlopen.

Dit systeem bevat geen enkele veronderstelling of hypothese. Dit maakt het tot een wetenschap volgens de klassieke begrippen. Bij een wetenschap dient het systeem en zijn facetten op elk eerstvolgend (ziekte-)geval op juistheid controleerbaar en daarbij reproduceerbaar te zijn.

De Germaanse Geneeskunde is een natuurwetenschap, omdat in het systeem de zin van het 'ziekte'-proces wordt gedefinieerd (5e wet). Hierdoor krijgt het hele systeem een biologische zin en verklaring. Daarmee is het geen theoretische voorstelling of model meer (zoals bijvoorbeeld bij de zwaartekracht-theorie).

Dit biologische systeem geeft voor het eerst in de menselijke geschiedenis een wetenschappelijke basis aan de geneeskunde.
Ook toont het ons op controleerbare wijze, dat lichaam en geest één geheel vormen. Gebeurt er iets in het lichaam, dan is dat direct waarneembaar in de psyche en omgekeerd (3e criterium van de IJzeren Wet van kanker).

 De meeste lichamelijke aandoeningen (ziektes) worden door onze samenleving veroorzaakt door haar onnatuurlijke aard. Deze conficten worden door het onderbewustzijn biologisch ervaren en verwerkt. Zo bestaat er in de natuur geen bezit. Als je een traumatisch conflict met bezit leidt (iets verliezen, niet krijgen, niet kwijtraken), dan ervaren we die situatie als een voedingsbrok met als gevolg een verandering in het spijsverteringskanaal of de mond.
Zolang deze conflict-situatie blijft voortbestaan, probeert het organisme dit op psychisch en organisch niveau tot een oplossing te brengen of zich aan de (onvermijdelijke) situatie aan te passen.

Omdat echter de meeste geleden conflicten niet biologisch zijn (geld, schuld, belastingen, inkomen, pensioen), kan het biologische programma tot oplossing van het conflict vaak niet efficiënt werken, waardoor conflicten blijven 'hangen'. Met de biologische inzichten van de Germaanse kan met dan tot de oorzaak van het gebeuren komen en naar een effectieve oplossing zoeken.

Deze internetsite, in het bijzonder het gedeelte voor geregistreerde gebruikers, biedt U de gereedschappen om zich de biologische natuurwetten eigen te maken. Het is niet noodzakelijk dat U alles tot in detail van buiten kent. U dient louter het systeem van het ontstaan en verloop van 'ziektes' te begrijpen, zodat u weer vertrouwen in uzelf en in de natuur krijgt. U herinnert zich dan weer dat kwaadaardigheid bij cellen en microben niet bestaat en dat de processen die zich in uw lichaam en geest afspelen natuurlijk zijn. Het is dus geen fout van de natuur of de schepping.

Door het kennen zult u ook steeds meer gaan herkennen. U zult het bio-logisch denken herontdekken. Want in conflictsituaties kunnen we alleen maar biologisch (instinctief) reageren. Dat is een biologische wetmatigheid. Gelooft u niets behalve uw eigen ervaring aan de hand van controleerbare feiten!

Leer de Germaanse kennen zolang u nog gezond bent. U heeft dan de tijd en de helderheid van geest om de biologische processen binnen uzelf te herkennen.

Indien de regels van de Germaanse Geneeskunde professioneel zouden worden toegepast, dan heeft men een genezingskans van 95 tot 98%, waarbij we dan van een volledige genezing spreken. Alle lichaamsfuncties worden volledig hersteld en in sommige gevallen zelfs verbeterd.
We spreken hier van alle ziektes, dus kanker, hart- en vaatziekten, maar ook chronische ziektes, allergieën, verlammingen, onvruchtbaarheid, diabetes enz.

Zelfs op het gebied van depressies, maniën, dwangneurosen, psychosen en schizofrenie zijn de biologische natuurwetten van toepassing. Sterker nog, onze hele samenleving wordt gestuurd vanuit deze biogische processen. Dit is mede mogelijk omdat we deze processen niet meer herkennen en door de onbiologische aard van de samenleving niet meer herkennen en nagenoeg allemaal verkeren in een biologische psychose.

De Germaanse geldt niet voor verwondingen, vergiftigingen en zware ondervoeding. Zo kan bijvoorbeeld de schade die wordt aangericht door chemotherapie (zware vergiftiging) en bestraling (verbranding van weefsel) niet door het organisme worden hersteld. Het zal door de vorming van bindweefsel (littekenweefsel) proberen de schade te beperken. Ook het gebrek aan bepaalde voedingsstoffen kan tot klachten leiden die niet vanuit de biologische speciaalprogramma's worden gestuurd.

Deze ontdekking toont ons dat we het begrip ziekte verkeerd hebben begrepen. Ziekte is geen falen of fout van de natuur, maar onderdeel van een groter biologisch programma. En deze speciaalprogramma's geven ons een tweede kans om ons conflict alsnog tot een oplossing te brengen. We lijden een biologische conflict als we voor een hoog acuut dramatische situatie worden gesteld, die we in deze seconde niet kunnen oplossen. Deze speciaalprogramma's bieden ons de mogelijkheid om een oplossing op een later tijdstip te vergroten.

Zouden we meer intuïtief (instinctief) te werk gaan - zoals de zoogdieren het met dezelfde programma's doen - dan zouden we zeer eenvoudig en efficiënt deze conflicten oplossen.
Omdat we echter verregaand onze intuïtie hebben verloren, moeten we het nu intellectueel benaderen, wat veel ingewikkelder is en veel meer inspanning van ons vraagt, vooral omdat onze overtuigingen zeer onnatuurlijk/onjuist zijn. Om juist te kunnen handelen hebben we kennis (wetenschap) nodig. Deze kennis is in de biologische natuurwetten vastgelegd. Deze kennis kunt u hier op deze site vinden.

Pin It
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 100% (2 stemmen)