Een acht-jarige jongen, die tot dan volgens zijn leeftijd normaal was ontwikkeld, raakte van het ene moment op het andere in de schizofrene constellatie.
Dat gebeurde als volgt: De ouders wilde 's avonds naar een kleine party met vrienden. Om middernacht wilden ze terug zijn.
Ze vroegen een 18-jarige nicht, om op de woning te passen, terwijl de beide kinderen, de 13-jarige dochter en de destijds 8-jarige broer zouden slapen.
Amper waren de ouders vertrokken, of de beide kinderen kropen weer uit hun bed en haalde de nicht over om televisie te mogen kijken.
Ze wilden de ouders daar ook niets van vertellen.

Een vrouw van midden zestig vertelde, dat ze tot voor enkele jaren en vanaf dat ze getrouwd was met enige regelmaat last had gehad van steenpuisten en negenogen ter hoogte van boven/ binnenzijde dijbeen en soms in het genitaal gebied. In haar huwelijk was ze nooit echt gelukkig, ze had met 17 jaar moeten trouwen, omdat ze zwanger was. Haar echtgenoot had nooit rekening met haar gehouden, maar als getrouwde vrouw had ze wel altijd in bed zijn wensen ingewilligd. Vaak tegen haar zin in. De laatste jaren geeft ze niet meer toe aan zijn behoeftes en daarmee zijn ook de steenpuisten en negenogen verdwenen. Bij de paringsdaad had zij zich heel vaak besmeurd, vies gevoeld, als het sperma na de paringsdaad haar dijbenen besmeurde. Toen ze na de menopauze minder oestrogenen had, dus mannelijker en minder volgzaam was geworden, heeft ze definitief elke seksuele toenadering van haar echtgenoot afgeweerd. Daardoor voelde zij zich ook niet langer besmeurd (bezoedeld) op intieme plekken en waren de steenpuisten en negenogen voorgoed verleden tijd.
Met boven genoemd verhaal wil niet gezegd zijn dat als er huid problemen zijn in het genitaal gebied, dit altijd met een huidige partner samenhangt. Het is heel goed mogelijk dat vroegere onaangename seksuele ervaringen in een latere intieme relatie toch nog sporen na laten. Zie hiervoor hoofdstuk “Sporen” in het boekje:”Een beknopte inleiding in de GNM”.

Bij een brave, homoseksuele gelukkig getrouwde verzekeringsagent werd bij een vrijwillig onderzoek een positieve HIV-test gevonden. Zijn vriend was negatief!
Tot dan was de wereld in orde geweest.
Maar op deze dag sloegen de conflicten eenvoudig op hem neer.

Een 72-jarige boswachter, die privé nog een jachtgebied van een fabrikant beheerde, leed een typische territorium-erger-conflict. Dat gebeurde toen het tot een ruzie kwam met de architect om het jachthuis van de fabrikant, dat de boswachter beheerde.
Toen het conflict was opgelost, maakte de boswachter in de genezingsfase de obligate hepatitis door.

Een patiënt, juist met pensioen, was lid van de gemeenteraad en voorzitter van de plaatselijke schoonheidscommissie.
Op een dag zei de burgemeester tijdens een gemeenteraadsvergadering: "Zo, die functie neem ik nu zelf maar over."

Een jonge studente medicijnen van 21 jaar, die kort voor het tentamen stond, werd door haar vriend verlaten.
Kort voordien had ze nog bij het practicum fysiologie haar eigen bloedbeeld gemaakt: alle waarden binnen de normen.
Het meisje voelde zich te dik, vanwege een al voorheen bestaand vluchtelingsconflict, was echter zeer intelligent en openhartig. Haar hele eigenwaarde-bewustzijn stoelde zich op haar vriend, waarmee ze later een grote familie wilde stichten.

De destijds 14-jarige jongen leed een drievoudig DHS:
Ergernisconflict (lever/galgang-/maag-ulcus-ca) en een intellectuele eigenwaarde-inbreuk-conflict (onrechtvaardigheid met osteoporose van de halsvervelkolom), bestaans-conflict met nier-verzamelbuis-ca.
Hij, die in muziek verreweg de beste van de klas was, een bevlogen organist was en als enige in de klas noten kon lezen, kreeg uit boosheid van de lerares een drie voor muziek!

De patiënt werkte bij een grote verzekering en hij was, toen op zijn afdeling de post vacant werd, eindelijk aan de beurt om afdelingschef te worden.
Het zou de kroon op zijn loopbaan zijn geweest en zijn vrouw rekende al op deze promotie en financieel was ook alles al gepland.