De inschrijving voor onze nieuwsbrief is verplaatst naar onze nieuwe website

Germanische-Heilkunde.nl

Dit zal ook de actieve website worden waar nieuwe berichten worden gepost, waar onze lesmodules te vinden zijn en informatie is over de opleidingen die we geven.

Meld je aan op ons Telegram nieuwskanaal of meld u aan op ons Telegram kanaal!

U kunt ook een RSS Feed of Atom Feed instellen. Hiervoor heeft u geen account nodig. De link voor de Feed kunt u vinden onder de Volg-knop op de pagina van de Germaanse op Friendica. Het beste Googled u even om voor uw systeem de beste oplossing te vinden. Nadat u dit heeft ingesteld ontvang u automatisch updates.

Helmut Pilhar verspreidt de Germaanse onder de duitslatige gebieden in Europa en heeft altijd in nauw contact met Dr. Hamer gestaan.

Hij beheert de website over die Germanische Heilkunde: Germanische-Heilkunde.at

 

U kunt uw gegevens wijzigen als u een nieuwsbrief van ons ontvangt en op de 'Wijzig uw aanmelding'-link klikt of u kunt zich volledig uitschrijven door op de link 'Uitschrijven' te klikken.

In het menu 'Nieuwsbrief is er ook een optie om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. U ontvangt daarvoor een bevestigingsmail.

Samenvatting uit het boek "Korte Inleiding in de Germaanse Nieuwe Geneeskunde"

Hoe zou men het belangrijkste van de GERMAANSE GENEESKUNDE kunnen samenvatten?
De GERMAANSE GENEESKUNDE is een volledige omkering van de tot nu toe geldende hypothese-geneeskunde. De school- of leerling-geneeskunde heeft 5000 hypothesen en enkele 1000 aanvullende hypothesen omdat ze, buiten een verzamelserium van feiten, in het geheel niets wist, maar altijd enkel statistisch heeft gewerkt.
Met de GERMAANSE GENEESKUNDE weten we voor het eerst in de gehele geneeskunde volgens welke 5 biologische natuurwetten onze ziekten aflopen. En we weten, dat het in principe ook niet echte ziekten zijn, maar dat deze conflictactieve fasen nodig zijn. Dat ze een conflict, dat we hadden, in het kader van de natuur zullen helpen oplossen en dat het conflict eigenlijk iets goeds voor ons is, een biologische kans.
En het is eigenlijk voor het eerst mogelijk, dat we onze ziekten in een synopsis, in een totaalbeeld zien:
zowel op het psychisch niveau als op het hersen-niveau en op orgaan-niveau, eenvoudigweg volgens de 5 biologische natuurwetten.
En de geneeskunde wordt voor het eerst weer een kunst, een kunst voor de arts, die gezond mensenverstand en warme handen heeft.
De GERMAANSE GENEESKUNDE is niet meer te stoppen.
Ook niet de nieuwe wijze van denken, die zich met haar samen nieuwe banen breekt. De ergste vorm van menselijke verslaving, namelijk de totale vervreemding van zichzelf, zal een einde nemen. De ontstane angsten door het volledige verlies van het natuurlijke vertrouwen in zichzelf en zijn lichaam zal verdwijnen en het instinctieve luisteren naar de stem van zijn organisme zal kunnen terugkomen.
Met het inzicht van de samenhangen van psyche en lichaam begrijpt de patiënt ook het mechanisme van de panische, irrationele angsten voor prognostisch zogenaamde onontkoombare gevaren. Ze worden juist daardoor onontkoombaar en dodelijk, omdat de patiënt ze immers gelooft en daardoor angst heeft.
Ook de uit deze angst voortkomende machtsmonopolie van de artsen, die gebaseerd is op een vermeend "zelfvernietigend kankermechanisme" en de blijkbaar "levens-consumerende metastasengroei" zal eindigen.
De verantwoording die de artsen in werkelijkheid niet hebben over-genomen en ook niet kunnen overnemen, moeten ze nu aan de zieken teruggeven.
Deze GERMAANSE GENEESKUNDE kan voor diegene, die ze werkelijk begrijpt, werkelijke vrijheid betekenen!
De inzichten van de GERMAANSE GENEESKUNDE ervaar ik als nalatenschap van mijn zoon Dirk, door wiens dood ik zelf aan kanker heb geleden. Ik beheer deze nalatenschap om het uit een eerlijk hart aan alle betroffen patiënten door te geven. Met de hulp van deze GERMAANSE GENEESKUNDE zullen de mensen hun ziekte begrijpen, overwinnen en weer gezond kunnen worden.

Dr. med. Ryke Geerd Hamer