Nieuwsbrief 15 januari 2022

Nieuwsbrief 15 januari 2022

‍ 

‍Deze email is verzonden aan het emailadres , omdat u zich heeft opgegeven voor onze nieuwsbrief. Afmelden of uw inschrijving bewerken ‍.

 

Beste ,

de eerste nieuwsbrief van het jaar 2022. Wat gaat de tijd weer snel!

De eerste module van het jaar is klaar. Dit keer zijn het de SBSen van het oog. Daarmee is er ook weer een nieuw uitbreidingspakket met de 8 volgende SBS-modules. We hopen alle 8 modules rond maart klaar te hebben.

 

We zijn nu een jaar op weg, hebben 400 volgers in ons Telegram kanaal, een actief forum! en zijn begonnen met de eerste opleiding basisprincipes. Daarmee kunnen we terugkijken op een succesvol jaar. We bedanken iedereen die daaraan zijn /haar steentje heeft bijgedragen. Zonder jullie was dit niet gelukt!

 

Met de opleiding basisprincipes willen we de Germanische toegankelijk maken voor een breder publiek. Door de vertaalde lesmodules van Helmut is er een schat aan laagdrempelige informatie over de Germanische voor de leek beschikbaar geworden. De vele ervaringsberichten die Helmut hierin heeft verwerkt geven een duidelijjk beeld van wat een biologisch conflict nu eigenlijk is. Het lijkt ons zeer geschikt als het basis lesmateriaal van onze opleiding(en). Door nu gestructureerd stap voor stap u deze informatie aan te bieden met de mogelijkheid tot vragen stellen kan het werkelijk tot een verdieping komen van deze grootste ontdekking uit de geschiedenis van de mensheid. Ook is er nu voor het eerst een mogelijkheid om een certificaat te behalen in de theorie van de Germanische die door de enigste door dr. Hamer geautoriseerde docent wordt ondersteund.

 

Help mee de Germanische groot te maken door actief deel te nemen aan ons interessante affiliate programma. Het is in een ieders belang, dat de Germanische algemeen goed wordt.

Met vriendelijke groeten,

 

tonia en casper

Germanische Heilkunde

‍Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen »  uitschrijven ‍