Nieuwsbrief 15 mei 2021

Nieuwsbrief 15 mei 2021

27 september 2022 

‍Deze email is verzonden aan het emailadres , omdat u zich heeft opgegeven voor (één van) onze nieuwsbrieven. Afmelden of uw inschrijving wijzigen.

 

Beste ,

met deze nieuwsbrief kondigen we weer de laatste nieuwtjes aan.

 

Synchroniciteit

Vanaf heden is de basismodule 'synchroniciteit' in de shop verkrijgbaar. Het handelt in deze module om de synchroniciteit tussen psyche-hersenen-orgaan, het derde criterium van de IJzeren Regel van Kanker oftwel de eerste Biologische Natuurwet. De synchroniciteit speelt zowel een essentiële rol in het aantonen van de wetmatigheden van de Germanische Heilkunde, alswel een onontbeerlijk hulpmiddel bij de therapie.

Met het hersenniveau, de Hamerse Haard, wordt onomstotelijk bewezen dat het Biologisch Conflict (DHS) de monocausale oorzaak is van ziektes die vanzelf ontstaan.

 

Webinar voor studenten

Met het webinar voor studenten is het sinds kort mogelijk om serieus een studie in de Germanische te volgen. Bij vragen of het uitdiepen van thema's die men tijdens de lesmodules tegenkomt, is het nu mogelijk om deze te behandelen in de webinars voor studenten. Deze  vinden momenteel de 1e woensdag van de maand plaats om 20 uur, maar zullen worden uitgebreid zodra daar behoefte aan is. Als men student is, dat wil zeggen een lesmodule heeft aangeschaft, dan krijgt men na aankoop automatisch bericht hoe men gratis kan deelnemen aan deze webminars.

 

Informatieve webinars

Voor beginnelingen en nieuwsgierigen is er elke 3e woensdag van de maand om 20 uur een vrij toegankelijk webinar, waarin na een korte inleiding in de Germanische vragen kunnen worden gesteld. Kijk op de site onder Shop -> Webinars.

 

De Germanische Heilkunde is de enige (wetenschappelijke) weg die ons uit de huidige fuik kan halen. Maar daarvoor dienen we eerst onze biologische code beter te begrijpen. Het is de HOOGSTE tijd, dat we onszelf informeren, zodat we in staat zijn onszelf te helpen en het aan anderen door te geven.

Het opleidingsprogramma van de Germanische Heilkunde heeft mede tot doel, om mensen juist te informeren. De Germanische kan dan ook juist, integraal, wordt doorgegeven door mensen die kunnen aantonen dat ze door de Akademie gedegen zijn opgeleid.

De waarheid kan alleen bestreden worden met de leugen en dat veroorzaakt lijden.

 

Viva la Medicina Sacrada,

Met vriendelijke groet,

 

casper gudf rutten

Germanische Heilkunde

‍Indien je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen » uitschrijven