Het was voor mij een uiterst leerzame ervaring. Het is niet slecht om jezelf eens van een andere kant te zien.

Eén van mijn leringen die ik daaruit heb getrokken, is dat ik mensen niet meer zal adviseren om geen chemobehandeling te nemen. Dat wil niet zeggen, dat ik niet achter mijn uitspraak sta, maar eigenlijk is het een logische conclusie voor een ieder die de Biologische Natuurwetten heeft begrepen.

Het begrip van de biologische natuurwetten is eigenlijk ook een voorwaarde voor een succesvol genezingsverloop. Men is anders gauw genegen in paniek te raken. Dit kan dan de genezingsfase storen, of men loopt op het dieptepunt van de genezing naar een reguliere arts om hulp en dat doet hij maar al graag met een morfinespuit. Men dient daarbij te weten, dat op het dieptepunt van de genezing één morfinepleister voldoende is om iemand om te brengen.
Ik vind dat de reportage veel objectieve informatie heeft gegeven met betrekking tot de GNM. Vooral in het eerste gedeelte werd goed verklaard en ik kreeg even het idee dat ze het bij de TROS hadden begrepen.

Wat natuurlijk minder netjes van de TROS was, is dat ze alles stiekem en zonder mijn toestemming hebben opgenomen. Ze waren ook niet bereid om het niet uit te zenden als ik daarop zou hebben gestaan.

Het verhaal van Gilbert Jakubczyk over zijn vrouw Michaela is een typisch propagandabericht wat van de Duitse televisie is overgenomen. Haar moeder en vrienden hebben een open brief over het geval geschreven en daaruit volgt een heel ander verloop. Deze brief kan men hier als PDF downloaden en is in het Duits.

Ik was uitgenodigd door de TROS om mij te kunnen verdedigen. Ik meen hiertoe niet echt een kans te hebben gehad. Daarom doe ik het hier nog maar een dunnetjes over:

  • in de reguliere geneeskunde mogen mensen aan de lopende band sterven. Niemand die daar bezwaar maakt. Als er echter 1 patiënt buiten de reguliere geneeskunde sterft dan loopt de naionale gezondheidszorg gevaarlijk en moet er ingegrepen worden.
  • ze hebben in heel Europa wel 250 mensen gevonden die door de therapie van Dr. Hamer zijn overleden. Zoals ik al heb gezegd heeft Dr. Hamer een archief met 60.000 gedokumenteerde gevallen. Daarbij zou hij dus een genezingskans geven van 99,5%. Dat geloof ik zelfs niet. Volgens een onderzoek van het kankercentrum Heidelberg in Duitsland geeft de reguliere geneeskunde een overlevingskans van 2% na 7 jaar. De deskundige Prof. Dr. Rodenhuis beweerde dat dit aantal feitelijk ongeveer bij 50% ligt.
  • Wat ook over het hoofd wordt gezien, is dat vele mensen helemaal niet meer naar de dokter gaan voor hun kanker (of ze zijn er zich niet van bewust dat ze het hebben) en dus niet mee worden geteld in de statistieken van de pseudowetenschappers. Onze reguliere geneeskunde is ook niet echt geïnteresseerd in deze gevallen.
  • Wat de kankerverwekkende stoffen betreft: ze bestaan niet. Het voorbeeld van asbest dat Prof. Dr. Rodenhuis aanhaalde is wel een opmerkelijk geval. Het is alsof onze professor er meer van begrijpt dan hij wil laten merken. Bij asbest is het namelijk zo: de fijne en harde haartjes van asbest beschadigen keer op keer het longweefsel. Dit wordt dan elke keer weer door het lichaam gerepareerd met behulp van bindweefsel. Hierdoor kunnen de longen dichtgroeien met bindweefsel en daarmee de longcapaciteit verminderen. Dit is echter geen kanker!

Wat de verificatie aan de universiteit van Trnava betreft: die heeft plaatsgevonden. En daar is officieel verklaard dat de biologische natuurwetten volgens natuurwetenschappelijke criteria juist zijn en zijn daarmee officieel laatste stand medische geneeskunde!
Gesprek tussen Prof. Miklosko en Dr. Hamer

De volgende video laat een interview zien tussen prof. J. Miklosko, prorector aan de universiteit van Trnava in Slowakije, en Dr. R.G. Hamer. Deze video maakt duidelijk dat er op 11 september 1998 een officiële wetenschappelijke verificatie van de Germaanse Geneeskunde aan deze universiteit heeft plaatsgevonden.

Het negeren van en de poging om deze verificatie in diskrediet te brengen zegt meer over onze samenleving in het algemeen en onze academische geneeskunde in het bijzonder dan menigeen wil weten.Een directe link naar de Google Video site vindt u hier.Deze video toont een interview tussen de prorector van de universiteit van Trnava, Prof. Jozef Miklosko en Dr. Hamer over de verificatie. Overtuig uzelf!

Ik zal deze mail ook naar de redactie van Tros Radar sturen en verlang een officiële rectificatie van ze. Tevens zal ik me tot Prof. Dr. Rodenhuis wenden en hem vragen waarom hij niet wil aantonen dat zijn collega's in Trnava ongelijk hebben. Een verificatie neemt slechts enkele dagen in beslag.

Waarom wordt hier zo ongelooflijk moeilijk gedaan. Ik heb het op mij genomen om de biologische natuurwetten aan de gewone burger bekend te maken, omdat onze huidige geneeskunde, politiek en media daarin falen. En nu proberen ze me tegen te werken.
Het enige wat ze hoeven te doen om mij, Dr. Hamer en al zijn aanhangers te stoppen is aan te tonen door middel van een verificatie dat ze niet juist is. En deze verificatie wordt hardnekkig geweigerd en dat al sinds 1981!

De biologische natuurwetten zijn officieel geverifieerd en zijn juist bevonden. Zolang dit niet wetenschappelijk wordt weerlegd (wat in de natuurwetenschap feitelijk niet kan), zal ik mijn werk voortzetten.

Pin It
4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 95% (2 stemmen)

U heeft geen toegang tot deze inhoud. Meld u aan met uw gebruikersnaam om de inhoud te zien.