Dr. Ryke Geerd Hamer

01/01/2012

Lieve vrienden van de Germaanse Geneeskunde,

met de jaarwisseling wil u jullie een goed nieuwjaar wensen.
De donkere onweerswolken aan de hemel voorspellen weliswaar niet veel goeds, maar misschien loopt het nog goed af. Voor mij staan er de komende jaren een aantal processen te wachten tegen de rovers van de Germaanse Geneeskunde en mijn auteursrechten.

Bij deze gelegenheid wil ik jullie aan de hand van de rovers, die steeds tot dezelfde geloofsgemeenschap behoren, een rode draad tonen:
Op 4 oktober 1981 publiceerde ik mijn ontdekking van de IJzeren Regels van Kanker en het Dirk-Hamer-Syndroom, evenals de wet van de tweefasigheid. Dat was het startschot van de Germaanse Geneeskunde en ook het startschot voor de rovers. Sindsdien is een al 30 jaar durende roofoorlog aan de gang, om de complete ontdekking voor een bepaalde geloofsgemeenschap te stelen, inclusief auteursrechten.

De universiteit Tübingen ontkent niet meer, dat mijn habilitatiewerk nog in oktober 1981 door 5 professoren van deze geloofsgemeenschap op meer dan 100 casussen achter gesloten deuren is gecontroleerd. Dat wil zeggen, dat men ze aan de eerste de beste gevallen heeft gereproduceerd. Men stelde vast: Hamer zijn ontdekking klopt, hij heeft “De steen der Wijzen” in de geneeskunde gevonden.

Het zou één van de mooiste ogenblikken in de geschiedenis van de mensheid geweest kunnen zijn: niemand zou nog bang hoeven te zijn voor kanker, want al in het proefschrift stond, dat de kans op genezing door de tweede fase ( = genezingsfase) een zeer hoge moest zijn.

Vanaf dat moment sprong de hoogste rabbijn ter wereld, de Lubawitse rabbijn Schneerson, ertussen en bepaalde, dat per direct bij alle Joden ter wereld deze Germaanse Geneeskunde (zoals ze vandaag de dag wordt genoemd) bij kanker moest worden toegepast. In 1984 schreef hij daarvoor zelfs een commentaar in de Talmoed. Maar voor niet-Joden (Gojims) werd de Germaanse verboden.

Wat daarop volgde kan men alleen als de allerergste massamoord van de rovers bestempelen. Nog nooit heeft er in de geschiedenis van de mensheid een zo mensverachtende misdaad van deze grootte plaatsgevonden (wereldwijd tot nu toe 3 miljard mensen, alleen in Duitsland al 30 miljoen slachtoffers).

In de Talmoed staat bijvoorbeeld:
Het bloedvergieten is een niet-Jood tegenover een Jisraëliet verboden en een Jisraëliet tegenover een niet-Jood toegestaan. (Synhedrin 57a).
De Jisraëliet is het toegestaan, om de Goj te onderdrukken. (Synhedrin 57b)
De beste van de Gojims zult u doden. (Aboda zara 26b, Jad chasaka 49b, Kidduschin 40b en 82a, Mechita 11a, Sophrim XV. 10)
De volkeren worden tot kalk verbrand. Net zoals het kalk niet duurzaam is, maar verbrand wordt, zo ook hebben de wereldse (niet-Joodse) volkeren geen duurzaamheid, maar worden verbrand (Sotah 35b).


Misschien denkt u: ach ja, dat staat erin, maar dat doen ze toch niet werkelijk.
Mis: De talmoed (niet het oude testament) is de grondsteen van het Joodse geloof en ook de belangrijkste leerstof voor de rabbijnse seminars. Elke Jood put zijn moraal en wereldse aanschouwing uit de Talmoed. De Talmoed is de richtlijn van de Jood voor zijn hele leven en een wegwijzer voor zijn handelen. Want: volgens de Talmoed komt de Messias pas als alle niet-Joden vernietigd zijn.

Logistisch was de massamoord misdaad een meesterlijke prestatie, dat moet men toegeven. Stel je maar voor, wat voor een perfectie het is, dat alle Joden ter wereld de Germaanse Geneeskunde praktiseren en daarmee met 99% overleven en alle Gojims met chemo en morfine worden omgebracht en dat sinds 30 jaar. En is het geen perfectie, dat intussen alle oncologen Joden zijn, die natuurlijk precies weten, hoe ze hun geloofsbroeders dienen te behandelen om tot 99% te overleven. Gelijktijdig laten ze de Gojims bewust op beestachtige wijze sterven met chemo en morfine.

De echtgenote van een hoge logebroeder, die voor een benefietconcert voor kinderen met leukemie was uitgenodigd, zei waar het op stond: “In Israël sterft geen kind aan leukemie en hier geven we benefietconcerten om de kinderen met chemo om te brengen.”

O wee, als het tij keert, dan mag er voor deze massamoordenaars geen genade zijn!

Maar intussen bestaat er ter aanvulling op de chemo en morfine een nog effectiever wapen: de killer-chip (wordt mee-ingespoten bij inentingen, red.).

Het is natuurlijk Dr. Hamer die het meest bij deze massamoord stoort.
Daarom werden ook al 10 tot 15 aanslagen op mij gepleegd, misschien zelfs veel meer. Men heeft vele malen geprobeerd om mij onder dwang psychiatrisch te behandelen, om mij de rest van mijn leven in een gekkenhuis te laten wegkwijnen. Dit alles nog afgezien van de twee gevangenisstraffen (voor niets) en de 30 jaar lange en niet eindigende laster- en drijfjachtcampagnes tegen mij.

Jullie kunnen het misschien nog herinneren, de eerste keer in 1997 in Keulen, omdat ik 3 maal met collega's (in aanwezigheid van hun patiënten) over de Germaanse heb gesproken. Uitspraak: 3 x advies = 3 x behandeling = 1½ jaar gevangenis, omdat men mij 10 jaar ervoor mijn toelating als arts had ingetrokken wegens “Het niet afzweren van de Germaanse en het niet wederbekeren tot de academische geneeskunde”.

De tweede constructie van een misdaad was nog grotesker: de veroordeling vond plaats in 2004 door de rabbijn in hoogste rang van Frankrijk, opperrabbijn Francois Bessy, chef van 10 Talmoedscholen in Aix-les-Bains.
12 jaar ervoor zouden 4 patiënten die ik niet kende, ergens in Frankrijk kort voor hun chemodood nog in mijn boek hebben gelezen.
Uitspraak: aanzetting (door boeken) tot de Germaanse Geneeskunde, 3 jaar gevangenisstraf in het ergste, zuiver Joods geleide concentratiekamp van Europa met 15.000 gevangenen (plattegrond in de vorm van een Davidster). De directeur heette Katz ( = Khan zadok = rabbijn). Deze gefingeerde misdaad was een Joodse grootscheepse aanval op de Germaanse Geneeskunde.

Toen ik in de gevangenis zat opende Rabbijn Lenz het vuur op mij, doordat hij met een roofkopie alle auteursrechten stal. Zijn geloofsbroeders Ben Aaron, David, Marko, Peter, Trupiano, Harald, Stefan, Horst, Chris, Abel etc. etc... volgden tot op de dag van vandaag zonder gêne.

In het concentratiekamp in Fleury speelden zich alle denkbare superlatieven af. Ik was blijkbaar met deze gefingeerde misdaad op de eerste Euro-order-transport van Spanje naar Frankrijk uitgeleverd, zodat ik daar het volgende zou kunnen ondertekenen:

  • ik zou alle rechten van de Germaanse Geneeskunde aan de rabbijnen (Sabbah = vriend van Bessy) overdragen;
  • ik zou met niemand meer over de Germaanse mogen spreken;
  • ik zou geen boeken meer mogen schrijven;
  • ik zou geen uitgeverij meer mogen voeren;
  • ik zou in Frankrijk moeten wonen, waarbij ik mij wekelijks bij de politie moest melden en zou Frankrijk niet mogen verlaten;
  • Ik zou 140.000 euro borgsom moeten betalen, die zou vervallen als ik één van de verplichtingen niet na zou komen, want de Germaanse zou onjuist zijn. Hoewel de opperrabbijn van Frankrijk als allerbeste wist, dat de Germaanse juist was.

Ik heb destijds aan het gerechtshof geschreven: ik weet dat u mij hier kunt ombrengen, maar dit ondertekenen zal ik nooit. Nooit zal ik mij tot verrader van mijn (niet-Joodse) patiënten maken.

Daarna zou ik driemaal onder dwang onder psychiatrische behandeling worden gebracht. Iets wat ik maar ternauwernood kon vermijden. Het doel was altijd: Germaanse Geneeskunde voor alle Joden ter wereld en dit natuurlijk zonder Hamer! (Het moest tot een Joodse ontdekking worden omgedoopt, net zoals ze dat met Einstein hebben gedaan! red.)

Rabbijn Sabbah juichte te vroeg toen ik in de gevangenis zat en hij schreef, dat hij (Rabbijn Sabbah, uitgerekend onze vijand) nu de Germaanse estafettefakkel van Dr. Hamer overneemt.

Kort nadat ik had moeten ondertekenen (28/01/2005) publiceerde het Israëlische lid van de regering (sociale zaken) en professor voor pediatrie in de Beer-Sheva Universiteit in Israël (Rationality and irrationality in Ryke Geerd Hamer's system for holistic treatment of metastatic cancer. The Sientific World Journal, VOL: 5, p.93-102,20050128):

“Uit theoretisch oogpunt stellen wij vast, dat de eerste wet van Dr. Hamer (de IJzeren Regels van Kanker) gefundeerd is”....

en op een andere plaats in hetzelfde werk:

“De beide eerste grondprincipes van Dr. Hamers werk, namelijk de (psychosomatische) “IJzeren Regels van Kanker” (Hamer's eerste wet) en het principe van de omkering van de pathogenese in Salutogenese (Hamer's tweede wet) gelden in de huidige heelheidsgeneeskunde als aangenomen.”

Merrick & Co liegen als ze verder schrijven:

“Pas na tientallen jaren van theoretisch onderzoek en pas nadat het ons 'onlangs' gelukt is, vergelijkbare genezingsprocessen met kankerpatiënten in onze eigen onderzoekskliniek te bereiken, waren we in staat om de eerste omstreden wet van Dr. Hamer te accepteren en te begrijpen.”

Al in 1986 heeft de Parijse opperrabbijn Denoun ons verklapt, dat zijn toenmalige chef, wereldopperrabbijn van de Chassidim in New York, Menachem Schneerson, met een commentaar in 1984 een bindende verplichting voor alle Joden in de Talmoed heeft geschreven, dat alle Joden ter wereld zich volgens de Germaanse Geneeskunde moesten laten behandelen.

Intussen weten we echter, dat al in oktober 1981 alle Joodse artsen ter wereld volgens de Germaanse Geneeskunde praktiseren (zie document van advocaat Koch in Schwerin van 08/07/2010).


We weten dus niet alleen, dat de Germaanse al sinds 1981 bij alle Rabbijnen en Joodse artsen bekend was en alle Joden wereldwijd daarna behandeld werden, maar ook dat minstens sinds 1984 (commentaar in de Talmoed) de Israëli het ijverig hebben onderzocht. Natuurlijk hadden ze daar geen 20 jaar voor nodig, maar slechts 3 dagen. En zodra ik zou hebben ondertekend, zou de Germaanse zijn veranderd in “Israëlische Biologie Totale” (Sabbah).

Omdat dat alles niet is gelukt, stelen nu David, Marko, Peter, Trupiano, Harald, Stefan, B'Aron, Horst, Chris, Abel en kompanen de Germaanse eenvoudig schaamteloos voor hun Rabbijnen weg. Ze weten dat ik in 30 jaar tijd bij ontelbare processen er nog geen één tegen mijn tegenstanders heb gewonnen, omdat ze bondgenoot zijn van de loge-advocaten en meesterloge-rechters.

Met de gecastreerde Germaanse Geneeskunde van de kelner, masseuse, computerfriek etc. zouden de patiënten verder met chemo en morfine geëxecuteerd kunnen worden, net zolang tot er geen Gojims meer zijn.

Mijn vrienden, we zijn het gewend om met nieuwjaar slechts stichtelijke dingen te horen en te zien, maar bij deze pseudo-stichtelijkheid sterven dagelijks 3000 patiënten, alleen al in Duitsland. En al mijn landgenoten en patiënten slapen hun lethargische slaap.

Alstublieft, wordt eindelijk wakker. Morgen al kunnen uw kinderen en overmorgen uw ouders en familie het slachtoffer zijn. Wordt eindelijk wakker en kijk om u heen wat er gebeurt. Vrijwel niemand hoeft nog aan kanker te sterven, als we toch slechts een enkel klein ziekenhuisje zouden hebben!

Met deze gedachte wens ik jullie, dat jullie in het nieuwe jaar wakker worden!

Jullie Ryke Geerd Hamer

Pin It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)

U heeft geen toegang tot deze inhoud. Meld u aan met uw gebruikersnaam om de inhoud te zien.