Een anekdote

De Germaanse - een geneeskunde voor intelligente Patiënten?

Een patiënt berichtte ons het volgende verhaal:

Een paar jaar geleden stelde men kanker bij hem vast. Braaf, zoals dat bij een medisch onervaren burger hoort, gaf hij zich over aan de academische geneeskunde met zijn chemo- en bestralingstherapie. Pas als bij hem de eerste vergiftigingverschijnselen optraden, begon hij zich vragen te stellen over deze medische handelswijze. Als dan uiteindelijk zijn lotgenoten om hem heen sterven als vliegen, besloot hij een andere therapieweg te zoeken. Hij brak deze pseudotherapie af en zocht zijn heil in alternatieve genezingswijzen. Ook kwam hij bij Dr. Hackethal. Die bood hem echter in feite hetzelfde beeld, dat hij reeds uit de academische geneeskunde kende. Veel stootte hem af en zo zocht hij verder, totdat hij bij Dr. Hamer kwam.

Deze patiënt vertelde ons over zijn zogenaamde Aha!-beleving toen hij de Germaanse Geneeskunde had begrepen, precies zoals wij ze zelf ook hebben ervaren.
Plotseling was het hem volledig duidelijk en begrijpelijk waarom hij deze ziekte had, waarom hij momenteel in deze psychische en fysische toestand was en wat hij in zijn leven moest veranderen om zijn ziekte - wij spreken van een speciaalprogramma van de natuur - uiteindelijk te kunnen genezen. Toen was zijn motivatie in concrete banen geleid, die het succes tot genezing niet lang op zich liet wachten. Hij genas volledig.

Ook deze patiënt wist van de trieste vertwijfelde strijd voor de erkenning van de Germaanse Geneeskunde. Hij wilde zijn deel daaraan bijdragen, door naar de betreffende arts te gaan die destijds zijn behandeling in de kliniek leidde. Hij wilde hem gewetenswroeging aanpraten door hem te verwijten, dat hij hem niet alle therapiemogelijkheden had voorgesteld en in het bijzonder de Germaanse Geneeskunde van Dr. Hamer.

De thans gezonde en tot op de dag van vandaag gezond gebleven man was zeer verbaasd toen de verantwoordelijke chefarts onverhoeds zijn bureaulade open trok, er het 'Gouden Boek' van Dr. Hamer uithaalde en in de lucht hield met de woorden: "Dat is enkel een therapie voor intelligente patiënten!"

Pin It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)

U heeft geen toegang tot deze inhoud. Meld u aan met uw gebruikersnaam om de inhoud te zien.