Correspondentie tussen iemand en het Koningin Wilhelmina Fonds (Kankerfonds).

Aan het KWF

De laatste tijd zijn een aantal dierbare vrienden van mij overleden aan kanker.
Helaas bracht de huidige medische wetenschap geen uitkomst en de artsen moesten in alle gevallen op een bepaald moment na vreselijke slopende pijnlijke en mensonterende therapieën te hebben uitgeprobeerd (want daar kwam het eigenlijk op neer) toegeven niets meer te kunnen doen. Ondanks dat ik al zo'n 25 jaar donateur ben van het KWF heb ik het gevoel dat er, alle onderzoeken ten spijt, weinig of geen vooruitgang is geboekt in de strijd tegen deze afschuwelijke ziekte. Volgens mij is de medische wetenschap ooit een verkeerde richting ingeslagen en volgt zij nog altijd dit verkeerde pad. Ook al zijn er kleine succesjes geboekt, van een echte doorbraak is geen sprake.
Meer en meer ontstaat bij mij het gevoel dat het in de farmaceutische industrie meer gaat om de omzet en de winst die men boekt als om het maken van medicijnen die de patiënt genezen.De laatste tijd ben ik erg geïnteresseerd geraakt in de wetenschap van de heer Dr. Ryke Geerd Hamer de Duitse arts die uitgaat van de 5 biologische natuurwetten.
Deze 5 biologische natuurwetten gelden voor al het leven, in het bijzonder de zoogdieren en daarmee de mens en zijn zo oud als het leven zelf.
Zij bieden de wetenschappelijke oplossing van al onze aandoeningen van fysieke en psychische aard.
Nu mijn vraag: heeft het KWF de ideeën en de zeer uitgewerkte wetenschappelijke verhandelingen van Dr. Hamer ooit onderzocht en als dat niet het geval is, waarom niet.
Het testen (onderzoeken) van de wetenschap van Dr. Hamer is geen ingewikkelde zaak en is waarschijnlijk in een paar dagen te voltooien, dus dat kan volgens mij het probleem niet zijn.
Natuurlijk ben ik erg benieuwd naar uw antwoord en ik hoop dat u mijn vraag niet afdoet als zijnde het hier gaat om de zoveelste alternatieve therapie, wat dat is het wetenschappelijke levenswerk van Dr. Hamer absoluut niet.

Met vriendelijke groet,

Fred xxxxxxxxx


Van: Informatie Informatie [mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]
Verzonden: woensdag 14 november 2007 12:04
Aan: Fred xxxxxxxx
Onderwerp: Betr.: Ik wil een vraag stellen

Geachte meneer xxxxxxxx,

U heeft ons een mail gestuurd waarin u vraagt of KWF Kankerbestrijding onderzoek heeft laten doen naar de behandelmethode van dr. Hamer.

Het is natuurlijk altijd erg ingrijpend als mensen in je omgeving komen te overlijden aan kanker.

Al jarenlang subsidieert KWF Kankerbestrijding onderzoeken naar kanker door middel van donatiegeld. Behandelmethoden zijn hierdoor wel verbeterd en in veel gevallen ook de kwaliteit van leven. Veel onderzoek is echter nog steeds nodig zodat kanker in de toekomst misschien niet meer voor komt of in ieder geval te genezen is.

KWF Kankerbestrijding voert onderzoeken niet zelf uit. Onderzoekers kunnen hun project aan KWF Kankerbestrijding voorleggen en een adviesraad beoordeelt of een project gesubsidieerd wordt.

Meer hierover kunt u lezen op onze website www.kwfkankerbestrijding.nl onder de rubriek 'Onderzoek'.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.


Voor verdere vragen kunt u terecht bij de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 0226622 Op werkdagen van 09.00 - 12.30//13.30 - 17.00 uur.


Met vriendelijke groet,
Josje de Vries
Voorlichter
__________________________________________________
KWF Kankerbestrijding
Bezoek:
Delflandlaan 17, 1062 EA Amsterdam
Postbus 75508, NL 1070 AM Amsterdam
KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22
F: +31 (0) 20 6 750 302
www.kwfkankerbestrijding.nl


RE: Betr.: Ik wil een vraag stellen
Verzonden: woensdag 14 november 2007
Van: Fred xxxxxxxx
Aan: "'Informatie Informatie'" Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Geachte mevrouw de Vries,

Hartelijk dank voor uw snelle reactie, maar helaas heeft u mij niet voldoende geïnformeerd.

Door de manier hoe het KWF subsidie verleend zal helaas de therapie van Dr. Hamer niet in aanmerking komen voor onderzoek.

De reden is, dat de adviesraad die over de toewijzing van de subsidie gaat hoogst waarschijnlijk uit artsen bestaat (vraag is dat zo ) die de huidige medische wetenschap aanhangen.

Het is helaas die huidige medische wetenschap die dr. Hamer uit zijn ambt heeft gezet en deze man vervolgt omdat hij een afwijkende medische wetenschap heeft willen introduceren.
De man wordt verketterd omdat hij heeft durven opperen dat de huidige medische wetenschap het bij het verkeerde eind heeft.

Het zou het KWF sieren als zij, als onafhankelijk instituut, zich nu juist niet door de huidige medische wetenschap zou laat adviseren welke onderzoeken gedaan zouden moeten worden, want dan zouden juist die onderzoeken worden gedaan die een totale omwenteling zouden kunnen bewerkstelligen in de behandelmethode en zou kanker wellicht binnen kort als een goed te genezen ziekte kunnen worden beschouwd.

Mijn vraag is nu, is het KWF, doordat zij zo verweven is met de huidige medische wetenschap, wel het goede fonds om zoveel geld te ontvangen en te besteden aan onderzoek dat tot nu toe niets, maar dan ook niets, heeft kunnen verbeteren aan de genezing van kankerpatiënten? (zoals door mij persoonlijk de laatste tijd pijnlijk ervaren door het hulpeloos sterven van mijn dierbare vrienden en vriendinnen na een vreselijke behandelingen die de kwaliteit van hun leven zeker niet heeft verbeterd.)

Volgende vraag is, is de wetenschap van dr. Hamer ooit voorgelegd aan het KWF ?

Is de wetenschap van dr. Hamer bekend bij het KWF ?

Kan ik als niet wetenschapper en niet medicus de wetenschap van dr. Hamer ter onderzoek voorleggen bij het KWF?

In afwachting van uw antwoordt teken ik met vriendelijke groet,

Fred xxxxxxxx


Van: Informatie Informatie [mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]
Verzonden: maandag 26 november 2007 10:28
Aan: Fred xxxxxxxx
Onderwerp: RE: Betr.: Ik wil een vraag stellen

Geachte heer xxxxxxxx,

Dank voor uw reactie. Graag ga ik in op de vragen die u ons heeft voorgelegd:

KWF Kankerbestrijding financiert uitsluitend onderzoek op basis van wetenschappelijke inzichten. Dit betekent dat wij nauw samenwerken met wetenschappelijk onderzoekers en artsen binnen de Nederlandse onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen.
Wij zijn het niet eens met uw stelling dat dit onderzoek niets heeft kunnen verbeteren aan de genezing van patiënten. Het percentage patiënten dat geneest is dankzij wetenschappelijk onderzoek de afgelopen 50 jaar gestegen van ca. 25 tot ca. 50%. Daarbij wordt de behandeling steeds specifieker met minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven. Dit neemt niet weg dat nog steeds een groot deel van de kankerpatiënten niet geneest, veelal na een lange periode van zware behandelingen. Om die reden zullen wij ook de komende jaren krachtig blijven  investeren in wetenschappelijk kankeronderzoek en de toepassing van de resultaten daarvan.

Voor zover ons bekend is er nooit een projectvoorstel bij KWF Kankerbestrijding ingediend voor onderzoek op basis van de inzichten van dr. Hamer.

De inzichten van dr. Hamer zijn ons bekend. Wij constateren dat deze niet zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en derhalve niet door ons kunnen worden aanbevolen. Wij kunnen dit helaas niet anders zien als een alternatieve therapie waarvan een gunstig effect op de tumor op geen enkele manier is aangetoond.

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door onderzoekers die verbonden zijn aan Nederlandse onderzoeksinstellingen.Met vriendelijke groet,
Josje de Vries,
Voorlichter.


RE: Betr.: Ik wil een vraag stellen
Verzonden: woensdag 27 november 2007
Van: Fred xxxxxxxx
Aan: "'Informatie Informatie'"

Geachte mevrouw de Vries,

Dank voor uw mail van 26 november jl.
U schrijft mij dat "De inzichten van dr. Hamer zijn ons bekend. Wij constateren dat deze niet zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en derhalve niet door ons kunnen worden aanbevolen. Wij kunnen dit helaas niet anders zien als een alternatieve therapie waarvan een gunstig effect op de tumor op geen enkele manier is aangetoond"

Het is toch wel triest dat de KWF schrijft dat de therapie van dr. Hamer niet gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.
Als het KWF de moeite zou nemen werkelijk uit te zoeken of dr. Hamer een wetenschappelijke geneeswijze heeft ontwikkeld, zal de KWF moeten toegeven dat dit wel degelijk het geval is en zal men er ook achter komen dat het wetenschappelijk werk van dr. Hamer domweg geboycot wordt omdat het indruist tegen de nu gangbare medische wetenschap.

In onderstaande link vindt u het wetenschappelijk werk wat Dr. Hamer in 1981 heeft ingediend aan de universiteit van Tübingen en wat men al 26 jaar weigert officieel te onderzoeken.

http://www.gnm-nl.be/Kurzfassung-der-NM.pdf

Het zou het KWF sieren dit nu eindelijk eens wel te doen, want daar stellen donateurs zoals ik uiteindelijk geld voor beschikbaar.

Belangrijk om te weten is misschien het feit dat de wetenschappelijke geneeskunde van dr. Hamer, de enige geneeskunde is, die binnen 3 dagen (door een Duitse rechtbank vastgesteld) volgens natuurwetenschappelijke criteria op juistheid te testen is.
Ongetwijfeld zult u denken, wat moet ik toch met de vragen van deze koppige meneer. Maar deze meneer wordt, zoals hij u al eerder schreef, geconfronteerd met ernstig zieke vriendinnen die totaal geen baat hebben bij de medische behandelingen die zij tot nu toe hebben ondergaan en die inmiddels op sterven na dood zijn. Lieve mensen wier lichaam via chemo na chemo volledig gesloopt is en een lijf over hebben gehouden dat dankzij de huidige medische behandelingen niet meer in staat is voedsel tot zich te nemen. Met een resterend gewicht van 42 kilo naar huis gestuurd zijn omdat "we niets meer voor u kunnen doen" en deze huidige wetenschap vindt het KWF bewezen de beste behandeling die er momenteel beschikbaar is, maar dat geloofd het KWF toch zelf niet ?
Toch reken ik weer op uw antwoord en eigenlijk op een ander antwoord als "Het percentage patiënten dat geneest is dankzij wetenschappelijk onderzoek de afgelopen 50 jaar gestegen van ca. 25 tot ca. 50%. Daarbij wordt de behandeling steeds specifieker met minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven" want dat is natuurlijk niet waar! Chemokuren zijn niet wetenschappelijk, maar is blind schieten met een kanon op een mug die in een sporthal rond vliegt, met als resultaat dat je lichaam wordt gesloopt en dat noemt het KWF dan een behandeling die steeds specifieker is met minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven?

In afwachting van uw reactie groet ik u wanhopig doch vriendelijk,

Fred xxxxxxxxx


Van: Informatie Informatie [mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]
Verzonden: maandag 3 december 2007 14:08
Aan: Fred xxxxxxxxxx
Onderwerp: RE: Betr.: Ik wil een vraag stellen
Geachte heer xxxxxxxxx,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw reactie, welke wij wederom hebben voorgelegd aan het Hoofd Programma Onderzoek.

Voor KWF Kankerbestrijding  is uw reactie geen aanleiding om ons oordeel over de therapie van dr. Hamer te herzien.
Wij respecteren uw mening rondom de inzichten van dr. Hamer en danken u voor de tijd en energie die u in het sturen en beantwoorden van de e-mail heeft gestoken.

Ik beschouw deze correspondentie als beëindigd.

Vriendelijke groet,

Susan Kaat
Teamleider Publieksservice
KWF kankerbestrijding
 


Geachte mevrouw Kaat,

Jammer en erg laf dat u onze correspondentie beëindigd.
U begrijpt natuurlijk dat ik mijn jaarlijkse donatie aan het KWF net als u onze correspondentie ook zal beëindigen en zal mijn vrienden en relaties adviseren dit ook te doen.
Uit de reactie van het KWF begrijp ik dat het KWF nooit de moeite heeft genomen kennis te nemen van de ideeën van dr Hamer, laat staan deze te onderzoeken.
Het blijft voor mij een raadsel dat het KWF haar mening betreffende de therapie van dr. Hamer niet wenst te herzien, een gemiste kans om nu eindelijk de kanker maar ook vele andere ziekten een halt toe te roepen.
Maar het zou voor de directie, alle onderzoekers en medewerkers van het KWF natuurlijk vervelend zijn om te ontdekken dat er een veel betere manier is om mensen te genezen dan via de huidige geneeskunde en daardoor de mooie dik betaalde banen te verliezen.
Daarom moddert het KWF gewoon door op de heilloze weg die het samen met de huidige medische wetenschap en de farmaceutische industrie is ingeslagen, een geldverslindende weg die al 50 jaar niets heeft opgeleverd. ( het bewijs is in tegenstelling met uw beweringen in mijn vriendenkring overduidelijk aanwezig)
Twee zeer goede vriendinnen hebben nog slecht enkele weken te leven en zijn na een martelbehandeling (er is geen ander woord voor te bedenken) van drie jaar door de huidige medische wetenschap naar huis gestuurd met de mededeling "sorry maar wij kunnen niets meer voor u doen" de een is vandaag 65 jaar geworden de ander is nog maar 52 jaar. Een zeer goede vriend is afgelopen jaar op 48 jarige leeftijd overleden. Allen hebben geen schijn van kans gehad maar volgens het KWF is dat niet zo belangrijk, daar tellen slecht de eigen gemanipuleerde statistieken die zeggen dat het goed gaat met de genezing van kankerpatiënten.
Sorry dat ik zo scherp reageer op uw laatste mail maar als u in mijn plaats zou staan zou u dat waarschijnlijk ook doen.

Met vriendelijke groet,

Fred xxxxxxxx


Vindt U dit ongelooflijk?
Stuurt uzelf een email naar het KWF of een andere instantie waarvan u meent dat ze onze belangen zouden moeten behartigen!

Als U de Germaanse kent, dan weet u alles over het ontstaan en verloop van kanker al ontdekt is.
Terwijl er miljarden worden geïnvesteerd in het onderzoek van kanker heeft deze man op eigen rekening al het nodige ontdekt en gesystematiseerd.

Mocht u de behoefte hebben aan zinvol onderzoek te doneren, dan kunt u de onderzoekingen van Dr. Hamer steunen door uw donatie op onderstaande bankrekening over te maken.

SCHENKINGEN
De kostenvrije bankverbinding luidt:
Buitenlandse overschrijving
2103 UNICAJA (= Bank)
ALHAURIN EL GRANDE 2 (= Plaats)
RYKE GEERD HAMER (= Rekeninghouder, Omschrijving: Schenking)
IBAN: ES29 2103 3027 0600 3000 3294
BIC: CECAESMM 103

Dr. Hamer werkt al meer dan 25 jaar zonder subsidies aan de ontwikkeling van zijn systeem. Alle inkomsten zoals giften en inkomsten uit zijn patenten worden in zijn onderzoeken gestoken en de publicatie van boeken.
Ik ben bij Dr. Hamer thuis geweest en kan u zeggen: aan zijn huis en auto wordt het geld niet besteed: het huis is nog niet af en zijn auto is een Mercedes van 28 jaar oud, die alleen geschikt is voor warme, droge landen zoals Spanje!
De patiënten die Dr. Hamer behandelt als onderdeel van zijn onderzoekingen zijn niet verplicht iets te betalen.

Pin It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)

U heeft geen toegang tot deze inhoud. Meld u aan met uw gebruikersnaam om de inhoud te zien.