Als deze arts gelijk heeft -

- en alles wijst daarop, zoals

 

 • elke verificatie van de Germaanse Geneeskunde bevestigde haar juistheid;
 • de Germaanse Geneeskunde is op elk moment bij ieder eerstvolgend geval te controleren;
 • de Germaanse Geneeskunde is sluitend en in vergelijkbare zin toepasbaar op mens, dier en plant;
 • daarmee maakt de Germaanse Geneeskunde elke vorm van proefneming bij mens en dier onzinnig en overbodig;
 • ze verklaart de functie en het verloop van spontane genezingen, oftewel de natuurlijke genezing zonder bijwerkingen;
 • ze geeft de arts weer zijn bedoelde plaats, nl die van een omvattend medisch geschoolde helper, die de nood van zijn chef - namelijk de patiënt - waarneemt en begeleidt;
 • met kennis van de Germaanse Geneeskunde komt men in eerbied voor deze wonderbare schepping te staan! In eerbied voor deze natuur, die geen fouten maakt, maar alles zinvol, namelijk bio-logisch heeft geordend!
 • de waarheid ligt altijd in de eenvoud; de Germaanse Geneeskunde beschrijft 5(!) biologische wetmatigheden en heeft geen enkele veronderstelling;
 • er bestaat geen enkele negatieve verificatie van de Germaanse Geneeskunde;
 • tegenstanders mijden elke natuurwetenschappelijke confrontatie met de Germaanse Geneeskunde, omdat ze dat zouden verliezen;
 • daarom grijpen ze naar middeleeuwse middelen met dreigementen zoals 'afzweren', 'bekeren' en anders 'brandstapel'!
 • dr. Hamer is jarenlang geschaduwd;
 • er zijn tot op heden 8 moordaanslagen op hem gepleegd;
 • men heeft al 65 maal geprobeerd om hem onder psychiatrische dwangtherapie te brengen;
 • omdat hij drie maal kosteloos advies gaf aan hulpzoekenden is hij als een zware crimineel voor de tweede keer gedurende een jaar achter de tralies gezet;
 • hij wordt in de meeste Europese landen vervolgd en daarom gezocht;
 • artsen en patiënten, die de Germaanse Geneeskunde wilden toepassen of gebruiken werden vervolgd en moesten ook vaak het leven laten;
 • hij is juist niet 'de zelfbenoemde wondergenezer', maar is door de media daartoe benoemd;
 • tot nu toe is elk gerechtshof, om het even om welke casus het ging en bij welke instantie en in welk land, de opheldering van de vraag 'klopt de Germaanse Geneeskunde of klopt ze niet?' uit de weg gegaan;
 • er is geen politicus van enige partij uit enig land, die het aandurft deze voor duizenden patiënten zo levensbelangrijke vraag te onderzoeken.

dus met de Germaanse Geneeskunde staan we voor een grootse maatschappelijke revolutie . . .

. . . die alle gebieden van ons oude samenlevingssysteem zal herzien, niet enkel de geneeskunde!

Pin It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)

U heeft geen toegang tot deze inhoud. Meld u aan met uw gebruikersnaam om de inhoud te zien.