microsoft mailHet is voor ons nagenoeg onmogelijk om met onze nieuwsbrieven door de 'beveiliging' van de Microsoft Email Diensten te komen.

Dit betreft de adressen die eindigen op @hotmail.com, @live, @MSN.com en @outlook.com

Dan wel komen ze in je folder van ongewenste mail, of ze worden helemaal niet afgeleverd.

Als je een email van De Germaanse ontvangt (bijvoorbeeld voor je inschrijving) in je folder voor ongewenste mail (Spam), markeer deze dan als gewenst. Met een beetje geluk komen de daarop volgende berichten van ons in je Postvak-In.

Weet wel, dat je met je Microsoft account van vele sites geen of moeilijk mail kan ontvangen. En zeg nou eerlijk: krijg je door het strakke spambeleid van Microsoft nu werkelijk minder ongewenste mail binnen? Misschien toch maar overstappen naar een 'niet de grootste mailbox aanbieder'? Groot staat niet altijd voor goed...

Het blijkt dat onze mailserver aan alle veiligheidscondities voldoet om mail aan bovengenoemde adressen te sturen. En dat zijn er heel veel! Microsoft vindt alleen dat we nog te weinig 'reputatie' hebben om te worden afgeleverd. Eigenlijk komt het er op neer dat ze vinden dat we 'te weinig mails sturen'. Is dit krom denken of regelrechte sencuur?

(Uittreksel uit de nieuwe oplage van de Beknopte Inleiding - verschijnt begin 2013)

[Vertaling]
De nationale registrator voor kanker in Israël, Dr. Micha Barchana, deelde onlangs mede, dat de reeds al zeer lage kankergevallen in zijn land gelukkig verder afnemen. Dit betreft vooral dikke darm, borst en longkanker.
Al in 2004 stierven van de 7,4 miljoen inwoners van Israël slechts 152 aan kanker. Dit geeft doorgerekend het sensationele getal van 0,4 sterfgevallen aan kanker per dag. Ter vergelijking: in hetzelfde jaar stierven alleen al in Duitsland 220.000 mensen aan kanker, dus elke dag 601 mensen. In Oostenrijk waren het in 2008 dagelijks 55 en in Zwitserland “slechts” 40 doden.
In Israël ligt deze waarde echter nog ongeveer een factor 100 lager! Uit de Israëlische statistieken blijkt, dat de meeste slachtoffers van kanker uit de niet-Joodse bevolking afkomstig zijn. En daarmee is de sterfte onder de Joden nog minder.
Waarom dan? Leven de Israëlieten gezonder? Niet werkelijk, want ook daar rookt bijvoorbeeld één op de vier. De sleutel ligt in de behandeling van kanker zelf: omdat men in Israël de kanker uit een holistische zicht betracht en de totale ontgifting van lichaam, ziel en geest als hoogste prioriteit stelt, in verbinding met een gezonde voeding.
Blijkbaar functioneert dit uitgangspunt van natuurlijke therapie zeer goed. Alleen jammer dat de reguliere geneeskunde in de rest van de wereld nog altijd vasthoudt aan de “moordhandel” van chemo, bestraling en totaaloperatie. Helpen doet het namelijk niet. Wereldwijd stijgen de ziektes aan kanker nog altijd. Alleen al in Europa stierven in 2006 totaal 1,7 miljoen mensen aan kanker. Insiders schatten echter dat het aantal nog veel hoger ligt. Dit omdat vele kankerpatiënten achteraf aan de gevolgen van een traditionele behandeling sterven en dan in de statistieken op de lijst van hart- en vaatdoden belanden.
Getallen kunnen zo het één en ander verduidelijken. Zo ook, als men de jaarlijkse sterfgevallen aan kanker in een land op een miljoen inwoners terug rekent. Zo kan men de resultaten van de verschillende landen met elkaar vergelijken: op een miljoen Duitsers komen 2.683 kankerslachtoffers per jaar. In de EU (25 lidstaten) ligt dezelfde vergelijking bij 2.522 doden. In Israël bij 21. Daarmee is het risico om aan kanker te sterven in Europa 120 maal groter dan in Israël.
Daar kan je maar één ding concluderen: of naar Israël emigreren of zich uitsluitend op natuurgeneeskundige wijze laten behandelen!

[einde vertaling]

Dr. Ryke Geerd Hamer

01/01/2012

Lieve vrienden van de Germaanse Geneeskunde,

met de jaarwisseling wil u jullie een goed nieuwjaar wensen.
De donkere onweerswolken aan de hemel voorspellen weliswaar niet veel goeds, maar misschien loopt het nog goed af. Voor mij staan er de komende jaren een aantal processen te wachten tegen de rovers van de Germaanse Geneeskunde en mijn auteursrechten.

Bij deze gelegenheid wil ik jullie aan de hand van de rovers, die steeds tot dezelfde geloofsgemeenschap behoren, een rode draad tonen:
Op 4 oktober 1981 publiceerde ik mijn ontdekking van de IJzeren Regels van Kanker en het Dirk-Hamer-Syndroom, evenals de wet van de tweefasigheid. Dat was het startschot van de Germaanse Geneeskunde en ook het startschot voor de rovers. Sindsdien is een al 30 jaar durende roofoorlog aan de gang, om de complete ontdekking voor een bepaalde geloofsgemeenschap te stelen, inclusief auteursrechten.

De universiteit Tübingen ontkent niet meer, dat mijn habilitatiewerk nog in oktober 1981 door 5 professoren van deze geloofsgemeenschap op meer dan 100 casussen achter gesloten deuren is gecontroleerd. Dat wil zeggen, dat men ze aan de eerste de beste gevallen heeft gereproduceerd. Men stelde vast: Hamer zijn ontdekking klopt, hij heeft “De steen der Wijzen” in de geneeskunde gevonden.

UNIVERSITET SANDEFJORD
FOR DEN GERMANSKE NYE MEDISIN®,
NATURLIK KUNST OG LIVSSTIL

Universität Sandefjord
für die Germanische Neue Medizin®,
natürliche Kunst und Lebensweise

01.01.2010

Lieve vrienden van de Germaanse!

Het nieuwe jaar begint met een groot genoegen:

We hebben in het oude jaar een privé universiteit opgericht. Dat is de eerste stap.
Na 29 jaar van de kennisonderdrukking van de Germaanse voor niet-Joden zijn we nu niet meer op de corrupte universiteiten van de pre-geneeskunde aangewezen.

U zult in de komende dagen uitvoerig horen hoe het in detail verder zal gaan. Wat ik in ieder geval wil zeggen, is dat we beter dan alle pre-medische faculteiten willen zijn, omdat we geen hypothesen hoeven te verdedigen.

Nu kunnen we onze eigen verificaties doorvoeren en iedereen kan live over het internet toekijken. Ook zullen we eigen onderzoeken doorvoeren, voor iedereen live te volgen, maar alleen over de Germaanse. Ik vermoed dat zo een onderzoek, waarbij ik de voorzitter zal zijn, voor de onderzochten in de toekomst van onschatbare waarde zal zijn.

Ook zal er in de toekomst naar mogelijkheid iedere week een patiëntencasus live in het internet gepubliceerd worden, die iedereen zich kosteloos kan downloaden.

Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

11 mei 2009

Geachte Tros Radar redactie,

hiermee wil ik mijn officiële reactie geven op uw uitzending van 30 maart jl.

Het verhaal van Gilbert Jakubczyk over zijn vrouw Michaela is een typisch propagandabericht wat van de Duitse televisie is overgenomen. Haar moeder en vrienden hebben een open brief over het geval geschreven en daaruit volgt een heel ander verloop. Deze brief kan menals PDF downloaden en is in het Duits.Ook als de universiteit van Trnava ontkent dat er een verificatie van de GNM zou hebben plaatsgevonden, de officiële documenten - en daarmee de feiten - spreken andere taal. Op deze pagina is een video te zien met een interview tussen Prof. Jozef Miklosko van de universiteit van Trnava en Dr. Hamer over de verificatie.
Ik heb een officieel document in mijn bezit waarin het plaatsvinden van de verificatie in Trnava en de juistheid van de biologische natuurwetten wordt bevestigd. Het feit dat er nu door de universiteit wordt ontkend dat er in september 1998 een verificatie heeft plaatsgevonden, doet geen afbreuk aan de officiële documenten die destijds zijn ondertekend.


Het was voor mij een uiterst leerzame ervaring. Het is niet slecht om jezelf eens van een andere kant te zien.

Eén van mijn leringen die ik daaruit heb getrokken, is dat ik mensen niet meer zal adviseren om geen chemobehandeling te nemen. Dat wil niet zeggen, dat ik niet achter mijn uitspraak sta, maar eigenlijk is het een logische conclusie voor een ieder die de Biologische Natuurwetten heeft begrepen.

Het begrip van de biologische natuurwetten is eigenlijk ook een voorwaarde voor een succesvol genezingsverloop. Men is anders gauw genegen in paniek te raken. Dit kan dan de genezingsfase storen, of men loopt op het dieptepunt van de genezing naar een reguliere arts om hulp en dat doet hij maar al graag met een morfinespuit. Men dient daarbij te weten, dat op het dieptepunt van de genezing één morfinepleister voldoende is om iemand om te brengen.
Ik vind dat de reportage veel objectieve informatie heeft gegeven met betrekking tot de GNM. Vooral in het eerste gedeelte werd goed verklaard en ik kreeg even het idee dat ze het bij de TROS hadden begrepen.

Wat natuurlijk minder netjes van de TROS was, is dat ze alles stiekem en zonder mijn toestemming hebben opgenomen. Ze waren ook niet bereid om het niet uit te zenden als ik daarop zou hebben gestaan.


Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer

20/21 december 2008

Lieve vrienden,

de laatste dagen waren rijk aan gebeurtenissen.

Voor het eerst heeft een opperrabbijn man en paard genoemd van de 27-jarige kennisonderdrukking. Het doet ons plezier dat een opperrabbijn daartoe de moed heeft opgebracht.

Het is overigens geen orthodoxe rabbijn, maar een zogenaamde "reisrabbijn", die door een synagogegemeenschap wordt gekozen. De 20 of 50 (?) reisrabbijnen ("reis-" omdat ze slechts tijdelijk in een bepaalde synagoge werken, daarna weer in een andere) kiezen dan één onder hun tot opperrabbijn.

Bij de orthodoxen zijn er momenteel geen opperrabbijnen in Duitsland.

In Frankrijk is er enkel de scrupuleuze opperrabbijn François Bessy, die mij heeft laten vangen en opsluiten, zoals jullie weten, omdat naar het heet 12 jaar terug 4 patiënten die ik niet kende in mijn boeken hadden gelezen.

Germaanse Nieuwe Geneeskunde uitgave

Protocol van een conferentie in de burelen van de advocaat Erik Bryn Tvedt op 17/12/2008

Met de volgende deelnemers:
Mevrouw Erika Pilhar
Mevrouw Olivia Pilhar
Meneer Ing. Helmut Pilhar
Mevrouw Vera Rechenberg
Mevrouw Arina Lohse
Opperrabbijn Dr. Esra Iwan Götz
Mevrouw Bona Garcia Ortin
Dr. Ryke Geerd Hamer

De conferentiedeelnemers treffen zich in grote zorgen onder het gezichtspunt, dat alleen al in Duitsland elke dag weer 1500 mensen met chemo-mishandeling en morfine ter dood behandeld worden. Met behulp van de Germaanse Nieuwe Geneeskunde zouden bijna alle betroffenen kunnen overleven.
Deze toestand, waardoor tot nu toe meer dan 20 miljoen niet-joodse patiënten alleen al in Duitsland zijn gestorven, is het thema van deze conferentie.

18 augustus 2008

Betreft:

"Olivia klaagt de universiteit van Tübingen aan"

respectievelijk

"Zich als strijdgenoot bij het rechtsgeding aansluiten"

Geachte dames en heren!

Lieve vrienden van de Germaanse Nieuwe Geneeskunde van Dr. med. Ryke Geerd Hamer,


In het rechtsgeding Hamer versus Universiteit Tübingen gaat het zoals bekend in de eerste plaats om de opheldering over de vraag: klopt de Germaanse of klopt ze niet?

En in de tweede plaats om de habilitering dan wel niet-habilitering van Dr. Hamer.

Sinds 27 jaar weigert de universiteit van Tübingen de eerste stap, dus de verificatie van de Germaanse en wel - zoals het oorspronkelijk voor het gerecht was overeengekomen - door reproducering aan het eerste beste geval. Zou de universiteit van Tübingen dit niet sinds 27 jaar weigeren, dan zou er geen "geval Olivia" bestaan!

Een anekdote

De Germaanse - een geneeskunde voor intelligente Patiënten?

Een patiënt berichtte ons het volgende verhaal:

Een paar jaar geleden stelde men kanker bij hem vast. Braaf, zoals dat bij een medisch onervaren burger hoort, gaf hij zich over aan de academische geneeskunde met zijn chemo- en bestralingstherapie. Pas als bij hem de eerste vergiftigingverschijnselen optraden, begon hij zich vragen te stellen over deze medische handelswijze. Als dan uiteindelijk zijn lotgenoten om hem heen sterven als vliegen, besloot hij een andere therapieweg te zoeken. Hij brak deze pseudotherapie af en zocht zijn heil in alternatieve genezingswijzen. Ook kwam hij bij Dr. Hackethal. Die bood hem echter in feite hetzelfde beeld, dat hij reeds uit de academische geneeskunde kende. Veel stootte hem af en zo zocht hij verder, totdat hij bij Dr. Hamer kwam.

Deze patiënt vertelde ons over zijn zogenaamde Aha!-beleving toen hij de Germaanse Geneeskunde had begrepen, precies zoals wij ze zelf ook hebben ervaren.
Plotseling was het hem volledig duidelijk en begrijpelijk waarom hij deze ziekte had, waarom hij momenteel in deze psychische en fysische toestand was en wat hij in zijn leven moest veranderen om zijn ziekte - wij spreken van een speciaalprogramma van de natuur - uiteindelijk te kunnen genezen. Toen was zijn motivatie in concrete banen geleid, die het succes tot genezing niet lang op zich liet wachten. Hij genas volledig.

Ook deze patiënt wist van de trieste vertwijfelde strijd voor de erkenning van de Germaanse Geneeskunde. Hij wilde zijn deel daaraan bijdragen, door naar de betreffende arts te gaan die destijds zijn behandeling in de kliniek leidde. Hij wilde hem gewetenswroeging aanpraten door hem te verwijten, dat hij hem niet alle therapiemogelijkheden had voorgesteld en in het bijzonder de Germaanse Geneeskunde van Dr. Hamer.

De thans gezonde en tot op de dag van vandaag gezond gebleven man was zeer verbaasd toen de verantwoordelijke chefarts onverhoeds zijn bureaulade open trok, er het 'Gouden Boek' van Dr. Hamer uithaalde en in de lucht hield met de woorden: "Dat is enkel een therapie voor intelligente patiënten!"