Tussenhersenen

De tussenhersenen vormen het gebied boven de hersenstam en onder de grote hersenen.

Ze hebben een afwijkend verloop en zijn daarom apart vermeld (Gele groep - Oranje gestreept).

Deze groep heeft in de conflictactieve fase een celtoename, maar in de genezingsfase geen afbouw door microben, ongeacht of ze aanwezig zijn of niet.

Dit vormt een blijvende versterking, in dit geval van spierweefsel.

Hersen - Orgaan relatie verloopt niet-gekruist.

Gladde uterus corpus spieren, linker en rechter zijde

2 Gb li/re tussenhersenen = binnenste kiemblad = endoderm
SBS SBS-orgaan-manifestatie. Hier: tumorgroei

Gladde uterus corpus spieren, links en rechts. Ontwikkelings-historisch gezien waren er vroeger twee baarmoeders, zoals we het nu nog bij enkele dieren zien.

Inh Biologische conflictinhoud

Conflict-equivalent, dat in de uterus de vrucht verblijft om zwanger te blijven en dat door de versterkte uterusspieren de geboorte makkelijker is.

HH Locatie van de Hamerse Haard in de hersenen
Hamerse Haard in de tussenhersenen links/rechts, echter tot de hersenstam behorend. Van hersenen tot orgaan niet gekruist.
Zin Biologische zin (in de ca-fase)

Het spierstelsel wordt sterker, daarmee de moeder later beter kan baren.

CA Conflictactieve fase = ca-fase = sympathicotonie hier: tumorgroei

In de eerste drie zwangerschapsmaanden verhoogde tonus, om de bevruchte eicel in de uterus-ruimte vast te houden en te nestelen. Myoom = versterkte uterus-spierstelsel.

PCL Conflictopgeloste fase = pcl-fase = vagotonie = genezingsfase (tbc-tumor-afbouwfase)

In de laatste 7 van de 10 zwangerschapsmaanden verhoudt de uterusspier zich met stillegging van de baarmoeder, alhoewel ze van oorsprong darm-peristaltiek-spierstelsel is, overeenkomend de vagotonie volgens het grote-hersenen-schema. Dit komt overeen met de lokale darmspieren, die in de pcl-fase in rust zijn, terwijl de rest van het darmdeel verhoogde peristaltiek heeft. Precies zo is in de pcl-fase de uterus stilgelegd.
Eerst in de epileptische crisis (sympathicotonie) volgt een sterke peristaltiek, die wij weeën noemen. Het hele verloop noemen we geboorte.

Kiembladindeling van de baarmoeder