jejunum-ca

21 Ga re hersenstam = binnenste kiemblad = endoderm
SBS SBS-orgaan-manifestatie. Hier: tumorgroei
Nuchtere darm-ca = jejunum-ca (in de genezingsfase ook Morbus Crohn genoemd).
Inh Biologische conflictinhoud
Conflict, een brok niet te kunnen verteren, onverteerbare ergernis. Meestal heeft het conflict het bijkomende aspect van het verhongeren.
HH Locatie van de Hamerse Haard in de hersenen
Hamerse Haard in de hersenstam (pons), ventro-lateraal rechts
Zin Biologische zin (in de ca-fase)
Voedings- of brokresorptie, lijkend op het verhongeringsconflict, om niet te verhongeren.
CA Conflictactieve fase = ca-fase = sympathicotonie hier: tumorgroei
De hele dunne darm (jejunum en ileum) van ca. 7m lengte komt in de hersenen met een relais overeen, wat anders voor ongeveer 1m is voorgezien.
De dunne darm is ontwikkelings-historisch in zeer korte tijd zeer snel gegroeid. Daarom is het vlakgroeiende dunne darm-adeno-ca van de resorptieve kwaliteit ver uit elkaar getrokken en bestaat slechts uit weinige lagen darm-cilinderepitheel-ca. Daarom komt het hier bijna nooit tot een mechanische ileus door een carcinoom.
PCL Conflictopgeloste fase = pcl-fase = vagotonie = genezingsfase (tbc-tumor-afbouwfase)
De normale door tuberculeus-verkazende necrotisering in afbouw bevindende darm-tumor kan, moet echter niet bloeden.

Darm

darm met kiembladindeling
Het sensibiliteitsverloop bij het SBS van het bulbus duodeni-plaveiselepitheel-slijmvlies van de twaalfvingerige darm (rood) samen met het pylorus-plaveiselepitheel-slijmvlies en het slijmvlies van de kleine curvator volgt het "mondslijmvliesschema":
ca-fase: pijn;
pcl-fase: verdoofdheid; in de epileptoïde crisis: pijn en absence.

Daarentegen volgt het rectum-slijmvlies (rood) met zijn sensibiliteitsverloop bij een SBS het "buitenste huidschema";
ca-fase: verdoofdheid; pcl-fase: prutitis en pijn; epileptoïde crisis: sensorische verdoofdheid;
als dwarsgestreepte rectumspieren betroffen zijn: epileptische krampen (rectum-krampen).

Bulbus en pylorus: 4 Ra re
Twaalfvingerige darm of duodenum: 18 Ga re, 4 Ra re
Middelste dunne darm (Jejunum): 21 Ga re
Onderste dunne darm: 22 Ga li
Blinde darm of appendix: 23 Ga li
Dikke darm: 24 Ga li
Rectum: 26 Ga li, 5 Ra li
Endeldarm: 25 Ga li
Pin It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)

U heeft geen toegang tot deze inhoud. Meld u aan met uw gebruikersnaam om de inhoud te zien.