Maag-ca

17 Ga re hersenstam = binnenste kiemblad = endoderm
SBS SBS-orgaan-manifestatie. Hier: tumorgroei
Maag-ca (buiten de kleine maagcurvatuur)
Inh Biologische conflictinhoud
Conflict, een brok niet te kunnen verteren: "Het ligt me op de maag." Ergeris met verwanten.
Bijvoorbeeld bij gezamenlijke erfgenamen of een aandelengemeenschap, waarbij iemand zijn aandeel niet kan terugnemen, dus niet definitief kan verteren. Vaak ook bij een pensioenuitkering, die iemand eigenlijk toebehoort of een rechtszaak.
HH Locatie van de Hamerse Haard in de hersenen
Hamerse Haard in de hersenstam (pons), lateraal rechts
Zin Biologische zin (in de ca-fase)
Toename van de cellen van het secretorische type voor de verhoogde productie van maagsappen, om een brok te verteren.
CA Conflictactieve fase = ca-fase = sympathicotonie hier: tumorgroei
Compacte tot kinderhoofdgrootte bloemkoolachtig groeiende adeno-ca van de secretorische kwaliteit of vlakgroeiende adeno-ca van de resorptieve kwaliteit (zogenaamde tumoreuze maagwandverdikking).
PCL Conflictopgeloste fase = pcl-fase = vagotonie = genezingsfase (tbc-tumor-afbouwfase)
Tuberculeus verkazend necrotiserende afbouw van de tumor.
De schimmels en schimmelbacteriën (mycobacteriën, tbc) zijn zuurvast. Daarom kunnen ze ook in de maag werkzaam zijn, verkazen.
Ook eenvoudige inkapseling van de tumor mogelijk, die dan (oudst gevonden) 40 jaar lang zonder klachten kan zijn.

Slokdarm en maag

Maag en slokdarm met kiembladindeling 

Slokdarm bovenste 2/3 deel: 19 Ra li/re
Slokdarm onderste 1/3 deel: 16 Ga re
Kleine curvator: 4 Ra re
Grote curvator: 17 Ga re
Maagpoort: 4 Ra re
Twaalfvingerige darm: 4 Ra re
Pin It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)

U heeft geen toegang tot deze inhoud. Meld u aan met uw gebruikersnaam om de inhoud te zien.