Links - uitgaand

Uitgaande tract van het spijsverteringskanaal. Hier kan of wil men de brok (situatie of voorwerp) niet loslaten.


 

Blindedarm- en appendix-ca

23 Ga li hersenstam = binnenste kiemblad = endoderm
SBS SBS-orgaan-manifestatie. Hier: tumorgroei

Blindedarm- en appendix-ca (caecum- en appendix-ca).

Inh Biologische conflictinhoud

Onaangename, lelijke, onverteerbare erger.
Bv.: Kind ziet ruzie van de ouders met lelijke handtastelijke scènes.

HH Locatie van de Hamerse Haard in de hersenen
Hamerse Haard in de hersenstam (pons), lateraal links
Zin Biologische zin (in de ca-fase)
  1. secretorische type: bloemkoolachtig groeiende tumor. Verteringssapsecretie om een versluitende vastzittende voedingsbrok te verteren en gangbaar te maken;
  2. vlak groeiende "wandverdikking" van het resorptieve type: versterkte resorptie of voedings- (water-, lucht-)opname.
CA Conflictactieve fase = ca-fase = sympathicotonie hier: tumorgroei

Het compact bloemkoolachtig groeiende appendix-adeno-ca van de secretorische kwaliteit veroorzaakt makkelijk een afsluiting van de appendix (appendix-ileus), die dan later in de genezingsfase tot het springen van de appendix kan leiden (perforatie).
Bv.: Varkens, die de cellulose in de darm opsluiten en daardoor kunnen verteren. De cellulose wordt o.a. in de appendix opgesloten. Planteneters, bijvoorbeeld de varkens, hebben daarom een lange appendix, in tegenstelling tot ons. Voor ons is de cellulose enkel ballaststof.

PCL Conflictopgeloste fase = pcl-fase = vagotonie = genezingsfase (tbc-tumor-afbouwfase)

Zogenaamde acute of subacute appendicitis (blindedarmontsteking).
Als men de appendix histologisch nauwkeurig onderzoekt, dan is het altijd een necrotiserende appendix-ca (tuberculeus verkazend). Geen blindedarmontsteking zonder voorafgegane adeno-ca!

Kiembladindeling van de darmen