Dikke darm-ca

24 Ga li hersenstam = binnenste kiemblad = endoderm
SBS SBS-orgaan-manifestatie. Hier: tumorgroei

Dikke darm-ca (colon-ca), colon ascendens-, colon transversum- en colon desendens-ca

Inh Biologische conflictinhoud

Onaangename, lelijke, onverteerbare ergernis.
Bv.: Iemand wordt ten onrechte van verzekeringsfraude beschuldigd.

HH Locatie van de Hamerse Haard in de hersenen
Hamerse Haard in de hersenstam (pons), lateraal links
Zin Biologische zin (in de ca-fase)
  1. secretorische type: bloemkoolachtig groeiende tumor. Verteringssapsecretie om een occluderende, vastzittende voedingsbrok te verteren en gangbaar te maken;
  2. oppervlakkig groeiende "wandverdikking" van het resorptieve type: versterkte resorptie of opname van voeding (water, lucht).
CA Conflictactieve fase = ca-fase = sympathicotonie hier: tumorgroei

Bloemkoolachtig groeiende adeno-ca van de secretorische kwaliteit of vlakgroeiende adeno-ca van de resorptieve kwaliteit.

PCL Conflictopgeloste fase = pcl-fase = vagotonie = genezingsfase (tbc-tumor-afbouwfase)

Tuberculeus-verkazend necrotiserende afbouw van de tumor door schimmels (tumor-mycose). Af en toe matige bloedingen of dikke darm-tbc (mycobacteriën). Hier ook zogenaamde "colitis ulcerosa" = chronisch recividerende afstoting van de vlakke tumoraandelen in de lopende genezingsfase na chronische recidieven van meestal hetzelfde conflict.

Kiembladindeling van de darmen

Pin It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)

U heeft geen toegang tot deze inhoud. Meld u aan met uw gebruikersnaam om de inhoud te zien.