Gedeeltelijke vertroebeling van het glaslichaam, zogenaamde "groene staar"

7 Rb li/re hersenschors = buitenste kiemblad = ectoderm
SBS SBS-orgaan-manifestatie. Hier: functieverandering
Gedeeltelijke vertroebeling van het linker en rechter glaslichaam, zogenaamde "groene staar" ("oogkleppen-fenomeen"), gedeeltelijke "verneveling" van het achterwaarts kijken.
Inh Biologische conflictinhoud
Angst-in-de nek-conflict voor een persoon: mens of dier.
HH Locatie van de Hamerse Haard in de hersenen
Hamerse Haard in de paramediane visuele cortex interhemisferisch links en rechts. Van hersenen tot orgaan gekruist.
Zin Biologische zin (in de ca-fase)
De vervolger in de nek wordt optisch verneveld. Zo draait een haas bijvoorbeeld ongestoord zijn slalomsprongen af, wat minstens een 10-voudige overlevingskans brengt, die hij niet zou hebben als hij naar zijn vervolger omhoog zou kijken. De zin is, dat bij de normaal gesproken opzij kijkende ogen van het prooidier, het gevaar van achteren als het ware verdekt of verneveld wordt. Daarom wordt ook enkel een deel van het glaslichaam vertroebeld "Oogkleppen-fenomeen"). De roofdieren kunnen het zich veroorloven, met beide ogen vooruit te kijken, omdat ze in veel geringere mate een angst voor een roofdier hoeven te hebben.
De mens is biologisch gezien half prooidier, half roofdier (hoektanden!).
CA Conflictactieve fase = ca-fase = sympathicotonie hier: functieverandering
Gedeeltelijke vertroebeling van het glaslichaam, daarmee het roofdier (=gevaar), wordt verneveld, de blik naar voren op de vluchtweg echter vrij blijft.
In tegenstelling tot de lensvertroebeling (grijze staar), die in de pcl-fase resulteert, ontstaat de glaslichaamvertroebeling in de ca-fase.
PCL Conflictopgeloste fase = pcl-fase = vagotonie = genezingsfase (herstelling van de functie)
Teruggang van de glaslichaam-vertroebeling met glaslichaam-oedeem (glaucoom-vorming = drukverhoging in het binnenste van het oog).
Vaak drukt zich het oedeem door het gat van de zenuwingang naar achteren. Noch in de ca-fase, noch in de pcl-fase mag men hierbij met laser werken, omdat men daardoor het glaslichaam onherstelbaar beschadigd.
Let op: ook hier complicaties door syndroom, als het glaucoom wordt versterkt.


Doorsnede van het oog naar kiembladindeling

Pin It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)

U heeft geen toegang tot deze inhoud. Meld u aan met uw gebruikersnaam om de inhoud te zien.