Vermindering van het zichtvermogen

6 Rb li/re hersenschors = buitenste kiemblad = ectoderm
SBS SBS-orgaan-manifestatie. Hier: functieverandering
Vermindering van het zichtvermogen, overwegend de linker of rechter netvlies (retina)-helften.
Inh Biologische conflictinhoud
Angst-in-de -nek-conflict. Gevaar, dat van achteren dreigt, ligt op de loer en die men niet kan afschudden.
HH Locatie van de Hamerse Haard in de hersenen
Hamerse Haard in de linker en rechter visuele cortex occipitaal voor de linker en rechter retinahelften. Van hersenen tot orgaan niet gekruist.
Zin Biologische zin (in de ca-fase)
Angst in de nek voor iets, die door tijdelijke gedeeltelijke uitschakeling van de netvliesfunctie onzichtbaar wordt gemaakt (het naar beide zijden kijkende prooidier kijkt achterwaarts).
CA Conflictactieve fase = ca-fase = sympathicotonie hier: functieverandering
Inboeting van het zichtvermogen van een bepaald netvliesareaal, in beide ogen verschillend.
PCL Conflictopgeloste fase = pcl-fase = vagotonie = genezingsfase (herstelling van de functie)
In de pcl-fase vormt zich niet enkel in de Hamerse Haard van de visuele cortex het obligate genezings-oedeem, maar ook tussen sclera en netvlies, wat tot het loskomen van het netvlies voert.
Bijzonder dramatisch werkt ze op de fovea centralis in. Alhoewel het loskomen van het netvlies een goed genezingssymptoom is en enkel van voorbijgaande aard, dus later vanzelf weer teruggaat, ontstaat er een dramatische verslechtering.
Opgelet: sterke complicatiemogelijkheid bij syndroom!
Bijziendheid: zijdelings loskomen van het netvlies met recidieven, die tot een optische verlenging van de oogappel voeren, doordat het loskomen van het netvlies later door de verdikking tussen netvlies en sclera wordt gefixeerd.
Verziendheid: Dorsaal loskomen van het netvlies met recidieven, daardoor eveneens verdikking tussen netvlies en sclera. De oogappel wordt daardoor optisch korter. Het zichtvermogen kan bij beide verlopen (met brilcorrectie) behouden blijven.


Kiembladindeling van het oog

Pin It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)

U heeft geen toegang tot deze inhoud. Meld u aan met uw gebruikersnaam om de inhoud te zien.