Functieverandering

Bij deze groep treedt er in de conflictactieve fase een verandering dan wel vermindering van de orgaanfunctie op. Dit vindt dus zuiver plaats in de hersenen, niet aan het orgaan.