Celafname

In de ca-fase is er bij deze Biologische Speciaalprogramma's een celafname in de vorm van ulceraties of verzweringen.

Buitenste huidschema en mondslijmvlies-schema zijn hier van toepassing.

Ulceratie van het maagslijmvlies van de kleine curvator, pylorus en twaalfvingerige darm

4 Ra re hersenschors = buitenste kiemblad = ectoderm
SBS SBS-orgaan-manifestatie. Hier: ulceratie
Ulceratie van het maagslijmvlies van de kleine curvator, van de pylorus (maagpoort) en de twaalfvingerige darm (bulbus duodeni). Er zijn regelrechte "maagtypen", die altijd met territoriumergernis reageren, in principe altijd een plaveiselepitheel-ulcus.
Inh Biologische conflictinhoud
Biologisch territorium-ergeris-conflict, grens-onenigheidsconflict, bijvoorbeeld met de "buur-territorium-chef". Ook de territoriuminhoud betreffend, bijvoorbeeld partner gaat vreemd.
HH Locatie van de Hamerse Haard in de hersenen
Hamerse Haard rechts temporaal
Zin Biologische zin (in de ca-fase)
Ulceratieve vergroting van de maagdoorgang, in het bijzonder de maag-uitgang.
CA Conflictactieve fase = ca-fase = sympathicotonie hier: ulceratie
Pijn of zelfs sterke pijn van de maagulcus (sensibiliteit volgt het "mondslijmvliesschema") of van de ulcus in de bulbus duodeni. In deze ulcera makende gebieden vinden we plaveiselepitheel-slijmvlies, die sensibel is verzorgt door het sensorische schorsveld, vandaar de sterke pijnen, spasmen (indien dwarsgestreepte spieren in deze bereiken zijn betrokken. Overigens heeft de maag, buiten de kleine curvator en de pylorus, gladde spieren) en andere soorten maagkolieken.
PCL Conflictopgeloste fase = pcl-fase = vagotonie = genezingsfase (heropbouw van het weefsel)
Bloedende maag-ulcera of twaalfvingerige darm-ulcera (hematemesis en zwarte ontlasting). Alhoewel eigenlijk een goed teken, zijn we gewend, het als slecht aan te zien, wat het in principe niet is.
Geen pijn en kolieken meer, op het incidentele braken na (zie epileptoïde crisis). Voorzichtig bij syndroom.
Epileptoïde crisis: sterke pijn + bloeding + absence; indien samen met de epileptische aanval van de dwarsgestreepte maagspieren: pijnlijke maagepileptie-aanval = maagkoliek + maagbloeding+absence.


Kiembladindeling van de slokdarm en maag