Celafname

In de ca-fase is er bij deze Biologische Speciaalprogramma's een celafname in de vorm van ulceraties of verzweringen.

Buitenste huidschema en mondslijmvlies-schema zijn hier van toepassing.

Ulceratie van de kransader

3a Ra li hersenschors = buitenste kiemblad = ectoderm
SBS SBS-orgaan-manifestatie. Hier: ulceratie
Kransader-ulcera zijn afstammelingen van de kieuwbogen en met de sensibiliteit van de grote hersenen cortex verzorgd.

De intima van de karansaderen bestaat daarom uit hoog-sensibele plaveiselepitheel, niet uit endothel.
Kransader-ulcera alsmede baarmoederhals- en mondslijmvlies-ulcera treden bij vrouwen vaak of meestal gemeenzaam op.
Bij (linkshandige) mannen is er vanzelfsprekend enkel kransader-ulcera.
Inh Biologische conflictinhoud
 1. Bij rechtshandige vrouw: Seksueel conflict.
  Biologisch seksueel frustratieconflict, geen geslachtsgemeenschap te hebben of niet te hebben gehad.
 2. Bij linkshandige man: Territoriumconflict, verlies van het hele territorium of een territoriuminhoud. Bijvoorbeeld: partner loopt uit het territorium;
 3. In de schizofrene constellatie: bij rechtshandige man en linkshandige vrouw.
 4. Bij bijzondere hormoontoestand:
  Linkshandige vrouw: Territoriumconflict (de postmenopauzische vrouw kan zich daarbij als een man gedragen).
  Bij gefeminiseerde (hormoonstoring) rechtshandige man: conflict, geen geslachtsgemeenschap te krijgen.
HH Locatie van de Hamerse Haard in de hersenen
Hamerse Haard in het tachycarde hartritmecentrum links periïnsulair. Daarbij ook HH links lateraal in de kleine hersenen, als archaïsche nestterritorium-componenten aanwezig zijn.
Zin Biologische zin (in de ca-fase)
Ulceratieve kransader-verwijding en ulceratieve verwijding van de baarmoederhals.
CA Conflictactieve fase = ca-fase = sympathicotonie hier: ulceratie
Kransader-ulcera met lichte angina pectoris:

Bij vrouwen:
 1. Rechtshandige;
 2. Linkshandige in de schizofrene constallatie.
Bij mannen:
 1. Linkshandige: met manie na het eerste conflict, zonder constellatie, - met constellatie enkel dan, als het rechtscerebrale conflict geactiveerd is;
 2. Rechtshandige in de schizofrene constellatie.
 3. Rechshandige, oud, feminien of hormoongestoord.
Uitzondering: hormonale "patstelling", bij accentuering van de linkscerebrale HH.
Bijzonderheid: De sensibiliteit van het kransader-plaveiselepitheel-slijmvlies verloopt - net als bij het kransslagader-slijmvlies - als voormalige muil behorende afstammelingen van de kieuwbogen - volgens het "mondslijmvliesschema", dus met pijn en hyperesthesie in de ca-fase, verminderde sensibiliteit (verdoofdheid) in de pcl-fase. Daarentegen sensibiliteit van het plaveiselepitheel van de baarmoederhals en -mond volgens "buitenste huidschema"..
PCL Conflictopgeloste fase = pcl-fase = vagotonie = genezingsfase (heropbouw van het weefsel)
In de pcl-fase moeten we 3 deelbereiken onderscheiden:
 1. Psychisch niveau: Angst en vernietigingsgevoel;
 2. Cerebraal niveau: Ze is met afstand de belangrijkste: 3 tot 6 weken (al naar gelang de duur van de voorafgegane conflictfase) is de epileptoïde crisis. Daarbij zien we:
  1. De absence, die voor de van het sensorische grote hersenen schorsveld gestuurde organen normaal is;
  2. De tachycardie en tachyarhythmie, soms met kamervibraties, dat dodelijk kan zijn, maar niet moet! Zeer veel "schijndoden"!
   Betroffen is het tachycarde hartritmecentrum insulair, links cerebraal.
 3. Organisch niveau: Longembolie door het losrukken van de genezingskorsten van de plaveisel-epitheliën in de epileptoïde crisis, bijzonder teweeggebracht door de meestal gelijktijdige epileptische crisis = epileptische aanval van de dwarsgestreepte kransaderspieren, centralisatie van het gehele perifere vatensysteem, zoals bij iedere epileptische en epileptoïde crisis.
  Door de tonisch-clonische krampaanvallen komen de plaques (trombose = emboli) los: ademsnood, vernietigingsgevoel, pijnen alsook wederopvulling van de baarmoederhals- of baarmoedermond-slijmvlies-ulcera met genezingsbloeding en zwelling (slijmvlies-oedeem van de baarmoederhals) in de pcl-fase, die meestal het beste te beheersen is (sensorisch verloop volgens "buitenste huidschema").
Therapie: eventueel cortison aan het einde van de epileptoïde crisis, anticoagulatie: mogelijk, hebben echter een groot nadeel:
 1. Ze verhinderen de genezing van de kransader-ulcera. Gevolg: nieuwe longembolie-aanvallen;
 2. Ze verhinderen het stoppen van de genitale bloeding. Dat kan dodelijk zijn.