Celafname

In de ca-fase is er bij deze Biologische Speciaalprogramma's een celafname in de vorm van ulceraties of verzweringen.

Buitenste huidschema en mondslijmvlies-schema zijn hier van toepassing.

Ulceratie van het plaveiselepitheel van de pancreas

5b Ra re hersenschors = buitenste kiemblad = ectoderm
SBS SBS-orgaan-manifestatie. Hier: ulceratie
Ulceratie van het plaveiselepitheel van de pancreas- of alvleesklier. Sensibiliteit verloopt volgens "mond-slijmvlies-schema".
Inh Biologische conflictinhoud
Territorium ergernis-conflict.
HH Locatie van de Hamerse Haard in de hersenen
Hamerse Haard rechts temporaal.
Zin Biologische zin (in de ca-fase)
Ulceratieve verwijding van de pancreasgangen en daardoor een snellere uitscheiding van meer pancreassappen.
CA Conflictactieve fase = ca-fase = sympathicotonie hier: ulceratie
Ulcera in de pancreasgang-vertakkingen en in de grote pancreasgang (ductus pancreaticus). Pijnen!
PCL Conflictopgeloste fase = pcl-fase = vagotonie = genezingsfase (heropbouw van het weefsel)
Genezingszwelling met afsluiting van de pancreasgangen, die van de ulcera zijn betroffen. Stijging van de amylase in het serum.
Pseudo-pancreastumor.
LET OP bij syndroom!
Als de zwelling terugloopt, dan worden de gangen weer doorgankelijk.
Epileptoïde crisis: pijn + absence; indien samen met de epileptische aanval van de pancreasspieren (dwarsgestreept): pijnlijke koliek.