Alles in de natuur heeft een biologische zin.
De wet van het begrip van elke zogenaamde "ziekte" als deel van een ontwikkelingshistorisch begrijpbaar zinvol biologisch speciaalprogramma (SBS) van de natuur.


Ook Dr. Hamer dacht na de ontdekking van de eerste vier biologische natuurwetten, dat het bij de Zinvolle Biologische Speciaalprogramma's van de natuur zou gaan om een soort van kortsluiting in de hersenen.

Het biologische systeem was tot de ontdekking van deze vijfde en laatste wet een wetenschappelijk model. In zo'n model is vastgelegd volgens welke wetmatigheden bepaalde dingen, in dit geval onze ziektes, verlopen. De zin of onzin van dit verloop staat niet ter discussie.

Het blijft echter een theoretisch wetenschappelijk model, ondanks het feit dat de juistheid ervan oneindig vaak is vastgesteld.
Met de ontdekking van de 5e biologische natuurwet krijgen de andere vier wetten een biologische zin. Het verloop is blijkbaar geen fout van de natuur of een op hol geslagen systeem. De natuur heeft hiermee een biologische bedoeling, waarbij het overleven als soort en individu blijkbaar voorop staat.

Zoals het vrouwelijk dier is ingericht om nakomelingen voort te brengen, wat biologisch zinvol is, zo is elk wezen ingericht met een overlevingssysteem, dat werkt volgens de 5 biologische natuurwetten.

Hierdoor is het biologische systeem geen theoretisch model meer, net zo min als onze voortplanting een theoretisch model zou zijn, maar een zinvol biologische systeem van de natuur.

Met het zinvol biologisch speciaalprogramma stelt de natuur ons in staat om een op dat moment ogenschijnlijk onoplosbaar probleem (conflict) alsnog tot een goed einde te brengen.
Om de biologische zin van elk conflict te achterhalen, moeten we eerst leren om weer bio-logisch te denken. Want de zin van elk conflict ligt in de biologie, waar wij met onze samenleving ver van verwijderd zijn geraakt.
Inherent aan het oplossen van denkbeelden over onze "ziektes" en onze "problemen", betekent dit, dat we weer met de natuur en onze medeschepsels (dier en plant) dienen "samen te leven". De (wild levende) dieren tonen ons, dat het mogelijk is om gezond te leven. Zij hebben geen dure ziektekostenverzekering en ziekenhuizen. Zij genezen natuurlijk. In zoverre wij, als mens, ze niet met levensbedreigende conflicten opzadelen door in hun leefomgeving in te grijpen.

Met de vijfde natuurwet is het systeem van de Germaanse Geneeskunde compleet!

Pin It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)