De IJzeren Wet van Kanker, de eerste ontdekking van de biologische natuurwetten werd destijds verondersteld alleen voor kanker te gelden. Later bleek dat deze wet voor alle 'ziektes' danwel SBSen van toepassing is.
1e CRITERIUM:

  • Elk Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (SBS) ontstaat met een DHS (Dirk-Hamer-Syndroom), dat wil zeggen, met een allerzwaarst, hoogacuut-dramatisch en isolatief beleefde conflictschok, die iemand volkomen onverwachts treft. Het conflict slaat daarbij gelijktijdig op alle drie de niveaus in: PSYCHE - HERSENEN - ORGAAN.


2e CRITERIUM:

  • Het biologische conflict bepaalt in het moment van het DHS zowel de locatie van het SBS in de hersenen (als zogenaamde "Hamerse Haard"), als ook de locatie in het orgaan als kanker of kanker-equivalent.


3e CRITERIUM:

  • Het verloop van het SBS op alle drie de niveaus (psyche - hersenen -orgaan), vanaf het DHS tot aan de conflict-oplossing (conflictolyse = CL) en epileptische/epileptoïde crisis op het hoogtepunt van de pcl (=genezingsfase) en terugkeer naar de normalisering (normotonie), is synchroon!

De IJzeren wet van kanker legt de basis van de Biologische Natuurwetten.

In het eerste criterium wordt bepaald, dat een conflict alleen dan inslaat, als het aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Deze voorwaarden zijn:

  • Het moet gaan om een hoog-acuut dramatische situatie;
  • Het gebeuren komt onverwachts, men heeft zich niet op de situatie kunnen voorbereiden;
  • Op het moment van de inslag is diegene fysiek en/of sociaal geïsoleerd. Hij wordt niet 'opgevangen'.

Alleen indien deze drie voorwaarden op een bepaalde situatie van toepassing zijn, kan de schok als een biologisch conflict (DHS) in het organisme inslaan. Dit is vanaf de eerste seconde waarneembaar op alle drie de niveaus:

  • in de psyche als een dwangmatig denken rondom het conflictthema;
  • in het orgaan als een celtoename of een celafname of een functieverandering, al naar gelang de conflictinhoud;
  • in de hersenen zijn in het centrum van waaruit het betrokken orgaan wordt gestuurd, op de hersen-CT-scan scherprandige concentrische ringen (eigenlijk bollen) waarneembaar.

Volgens het tweede criterium slaat het conflict biologisch ervaren in.
Elk orgaan heeft zijn eigen specifieke biologische functie. En elk orgaan heeft ook zijn controlecentrum (relais) op een bepaalde locatie in de hersenen.
Slaat er een biologisch conflict in, dan zal het organisme met behulp van het Speciaalprogramma (SBS) alles in het werk stellen om tot een oplossing van deze specifieke conflictsituatie te komen.
De conflictinhoud, zoals deze op het moment van de inslag wordt ervaren, bepaalt waar het in de hersenen inslaat en daarmee welk orgaan een verandering zal ondergaan.

Bij het derde criterium gaat het om de synchroniciteit tussen de verschillende niveaus.
alt
Alle Speciaalprogramma's hebben het zelfde basisverloop. Meer daarover vind u bij de tweede natuurwet.
Het is belangrijk om te weten, dat gedurende het gehele verloop van het speciaalprogramma, de drie niveaus synchroon met elkaar verlopen. Is er meer conflictactiviteit in de psyche, dan is er meer activiteit in het orgaan (een snellere toename of afname van cellen).
Komt het tot een oplossing van het conflict, dan komt men met alle drie de niveaus in de genezingsfase.

Pin It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)