Binnen de cortex van de grote hersenen zijn er meerdere mogelijkheden voor een constellatie.

Deze zijn onderverdeeld in 4 groepen.

Ze veroorzaken in tegenstelling tot de territorium-constellaties geen rijpingsontwikkelingsstop en ook geen manisch-depressieve constellatie, die volgens de regels van de weegschaal zouden verlopen.
Ze veroorzaken een paranoia, een vervolgingswaan.

We onderscheiden:
1. de mediale interhemisferische aandelen van de visuele cortex betreffen de glaslichamen van de ogen

  1. rechts-cerebraal voor het linker glaslichaam
  2. links-cerebraal voor het rechter glaslichaam

Daarnaast zijn er de
2. occipitale relais voor de netvliezen

  1. rechter occipitale aandelen van de visuele cortex belast met de beide rechter netvlieshelften, die naar links kijken
  2. de linker occipitale aandelen van de visuele cortex voor de beide linker netvlieshelften, die naar rechts kijken

Bij de constellaties van de territoriumgebieden ontstaat vervolgens een zeer belangrijke bijzonderheid. Want hier beslissen de regels van de weegschaal, of de patiënt depressief is (sterkere accentuering van het conflict op de mannelijke rechter hersenhelft) of dat de patiënt manisch is (sterkere accentuering van het conflict op de vrouwelijke linker hersenhelft).