Als twee of meer SBSen, die zich in de rechter en linker hersenhelft van de hersenstam bevinden, gelijktijdig actief zijn, dan spreken we van een constellatie van de hersenstam.

Als twee of meer SBSen, die zich in de rechter en linker hemisfeer van de kleine hersenen bevinden, gelijktijdig actief zijn, dan spreken we van een constellatie van de kleine hersenen. Dit natuurlijk altijd onder het aspect, dat ook zo een constellatie een biologische zin heeft.

Bij de constellaties van de witte stof van de grote hersenen, die psychisch als zogenaamde megalomanie (grootheidswaan) doorgaat, moeten we een heel nieuw begrip van de constellatie leren.
De definitie luidt, dat de biologische zin aan het einde van de pcl-fase ligt:

Een constellatie is er, als er op verschillende hemisferen van de witte stof SBSen in eender welke fase zijn, ca-fase of pcl-fase met inbegrip van de epileptoide/epileptische (bij spieren) crisis.

Subcategorieën

Binnen de cortex van de grote hersenen zijn er meerdere mogelijkheden voor een constellatie.

Deze zijn onderverdeeld in 4 groepen.