Een natuurlijk gegeven dat kan worden omschreven zonder dat er uitzonderingen zijn