Germaanse Nieuwe Geneeskunde uitgave

Protocol van een conferentie in de burelen van de advocaat Erik Bryn Tvedt op 17/12/2008

Met de volgende deelnemers:
Mevrouw Erika Pilhar
Mevrouw Olivia Pilhar
Meneer Ing. Helmut Pilhar
Mevrouw Vera Rechenberg
Mevrouw Arina Lohse
Opperrabbijn Dr. Esra Iwan Götz
Mevrouw Bona Garcia Ortin
Dr. Ryke Geerd Hamer

De conferentiedeelnemers treffen zich in grote zorgen onder het gezichtspunt, dat alleen al in Duitsland elke dag weer 1500 mensen met chemo-mishandeling en morfine ter dood behandeld worden. Met behulp van de Germaanse Nieuwe Geneeskunde zouden bijna alle betroffenen kunnen overleven.
Deze toestand, waardoor tot nu toe meer dan 20 miljoen niet-joodse patiënten alleen al in Duitsland zijn gestorven, is het thema van deze conferentie.

18 augustus 2008

Betreft:

"Olivia klaagt de universiteit van Tübingen aan"

respectievelijk

"Zich als strijdgenoot bij het rechtsgeding aansluiten"

Geachte dames en heren!

Lieve vrienden van de Germaanse Nieuwe Geneeskunde van Dr. med. Ryke Geerd Hamer,


In het rechtsgeding Hamer versus Universiteit Tübingen gaat het zoals bekend in de eerste plaats om de opheldering over de vraag: klopt de Germaanse of klopt ze niet?

En in de tweede plaats om de habilitering dan wel niet-habilitering van Dr. Hamer.

Sinds 27 jaar weigert de universiteit van Tübingen de eerste stap, dus de verificatie van de Germaanse en wel - zoals het oorspronkelijk voor het gerecht was overeengekomen - door reproducering aan het eerste beste geval. Zou de universiteit van Tübingen dit niet sinds 27 jaar weigeren, dan zou er geen "geval Olivia" bestaan!

Een anekdote

De Germaanse - een geneeskunde voor intelligente Patiënten?

Een patiënt berichtte ons het volgende verhaal:

Een paar jaar geleden stelde men kanker bij hem vast. Braaf, zoals dat bij een medisch onervaren burger hoort, gaf hij zich over aan de academische geneeskunde met zijn chemo- en bestralingstherapie. Pas als bij hem de eerste vergiftigingverschijnselen optraden, begon hij zich vragen te stellen over deze medische handelswijze. Als dan uiteindelijk zijn lotgenoten om hem heen sterven als vliegen, besloot hij een andere therapieweg te zoeken. Hij brak deze pseudotherapie af en zocht zijn heil in alternatieve genezingswijzen. Ook kwam hij bij Dr. Hackethal. Die bood hem echter in feite hetzelfde beeld, dat hij reeds uit de academische geneeskunde kende. Veel stootte hem af en zo zocht hij verder, totdat hij bij Dr. Hamer kwam.

Deze patiënt vertelde ons over zijn zogenaamde Aha!-beleving toen hij de Germaanse Geneeskunde had begrepen, precies zoals wij ze zelf ook hebben ervaren.
Plotseling was het hem volledig duidelijk en begrijpelijk waarom hij deze ziekte had, waarom hij momenteel in deze psychische en fysische toestand was en wat hij in zijn leven moest veranderen om zijn ziekte - wij spreken van een speciaalprogramma van de natuur - uiteindelijk te kunnen genezen. Toen was zijn motivatie in concrete banen geleid, die het succes tot genezing niet lang op zich liet wachten. Hij genas volledig.

Ook deze patiënt wist van de trieste vertwijfelde strijd voor de erkenning van de Germaanse Geneeskunde. Hij wilde zijn deel daaraan bijdragen, door naar de betreffende arts te gaan die destijds zijn behandeling in de kliniek leidde. Hij wilde hem gewetenswroeging aanpraten door hem te verwijten, dat hij hem niet alle therapiemogelijkheden had voorgesteld en in het bijzonder de Germaanse Geneeskunde van Dr. Hamer.

De thans gezonde en tot op de dag van vandaag gezond gebleven man was zeer verbaasd toen de verantwoordelijke chefarts onverhoeds zijn bureaulade open trok, er het 'Gouden Boek' van Dr. Hamer uithaalde en in de lucht hield met de woorden: "Dat is enkel een therapie voor intelligente patiënten!"

Correspondentie tussen iemand en het Koningin Wilhelmina Fonds (Kankerfonds).

Aan het KWF

De laatste tijd zijn een aantal dierbare vrienden van mij overleden aan kanker.
Helaas bracht de huidige medische wetenschap geen uitkomst en de artsen moesten in alle gevallen op een bepaald moment na vreselijke slopende pijnlijke en mensonterende therapieën te hebben uitgeprobeerd (want daar kwam het eigenlijk op neer) toegeven niets meer te kunnen doen. Ondanks dat ik al zo'n 25 jaar donateur ben van het KWF heb ik het gevoel dat er, alle onderzoeken ten spijt, weinig of geen vooruitgang is geboekt in de strijd tegen deze afschuwelijke ziekte. Volgens mij is de medische wetenschap ooit een verkeerde richting ingeslagen en volgt zij nog altijd dit verkeerde pad. Ook al zijn er kleine succesjes geboekt, van een echte doorbraak is geen sprake.
Meer en meer ontstaat bij mij het gevoel dat het in de farmaceutische industrie meer gaat om de omzet en de winst die men boekt als om het maken van medicijnen die de patiënt genezen.

De destijds 14-jarige jongen leed een drievoudig DHS:
Ergernisconflict (lever/galgang-/maag-ulcus-ca) en een intellectuele eigenwaarde-inbreuk-conflict (onrechtvaardigheid met osteoporose van de halsvervelkolom), bestaans-conflict met nier-verzamelbuis-ca.
Hij, die in muziek verreweg de beste van de klas was, een bevlogen organist was en als enige in de klas noten kon lezen, kreeg uit boosheid van de lerares een drie voor muziek!

De patiënt, die ik in het kader van mijn hartinfarctstudie (1994) in Wenen aan de universiteitskliniek van Erlangen in zijn patiëntenkamer kon onderzoeken, had een acuut hartinfarct geleden.
Hij moest dus een territoriumconflict met DHS hebben gehad.
In het bijzijn van de afdelingsarts vroeg ik hem, wanneer en welk territoriumconflict hij had geleden.
Antwoord: "Geen, ik ben een succesvolle kastelein, de notabelen van het hele dorp zijn bij mij te gast, ik heb twee gezonde kinderen, een goede vrouw, geen geldzorgen en alles is in orde. Van een territoriumconflict kan geen sprake zijn."

Een 78 jarige burgemeester van een buurland, die sinds meer dan 50 jaar burgemeester van zijn dorpsgemeente was, stelde zich nogmaals verkiesbaar. Omdat hij zeer geliefd was (conservatief), was een overwinning van zijn socialistische rivaal zeer twijfelachtig.
Toen de verkiezingen voorbij waren en men bij het tellen van de stemmen was, stormde plotseling de tegenstander de zaal in, trok alle stembussen van de tafels en riep: "Dat is alles manipulatie en bedrog, de verkiezingen zijn ongeldig!"

De patiënt hielp zijn vriend bij de bouw van een huis, waarbij het volgende gebeurde: Het trappenhuis was al bekist en de betonmortel werd juist omhoog gepompt. Plotseling begaf de bekisting het en alles stortte in. De patiënt viel twee verdiepingen naar beneden en werd daar onder het beton bedolven.

De hieronder afgebeelde teckel-teef, die steeds met de linker poot naar de worst bedelt, is blijkbaar "linkspotig".

Subcategorieën