Vert.: wk

Beste Helmut,

We hebben elkaar in de zomer van 2010 in Frankfurt am Main leren kennen (seminar 1).
Ik ben de rolschaatser waarover de joodse professor (W.) schrijft (Hij wordt door zijn eigen landgenoten tot op heden niet geaccepteerd).

Omdat het niet speelde, heb ik het thema Medizin ofwel Germaanse Geneeskunde indertijd terzijde gelegd.
Eind 2010 gebeurde er echter iets dat ik hier middels mijn ervaringsbericht zou willen vermelden.

Eind 2010 wilde mijn vrouw onze 2-jarige zoon niet langer de borst geven, omdat we ook nog een 1-jarige dochter hadden, die de moedermelk harder nodig had.
Onze tweejarige zoon die ook borstvoeding kreeg, ervoer dit blijkbaar als “mama vindt mij niet meer lief...”.
Mijn vrouw, die bekend was met de wetenschap van de Germaanse Geneeskunde, wist dat conflicten consequenties hebben, maar had er in dit geval niet bij stil gestaan. Deze situatie met 2 kinderen borstvoeding geven was gewoon te veel voor haar.

19.07.2010

Ter nagedachtenis aan Paul, de Indische loopeend, een woerd.

In de bloei van je leven, niet eens een jaar oud, heb je ons verlaten.

Je prachtige vederkleed en speciaal je vrouwtje Gundel, waren je trots.
Al het lekkers liet je eerst aan haar tot ze genoeg had en haar dagelijks ei ging leggen.
De mieren heb je verjaagd, zodat ze geen regenworm konden wegkapen.
Je bent geen meter van Gundels zijde geweken.
Dag en nacht heb je haar begeleid.
Zelfs wanneer je een dutje deed, had je altijd één oog open zodat je haar op tijd kon waarschuwen voor vijanden vanuit de lucht.
Dat je het uien– en aardappelbed onhandig vertrappelde, het zij je vergeven.

01.12.2008

Mijnheer Pilhar,

Sedert 7 jaar verdiep ik mij in de Germaanse Geneeskunde. In de jaren 80/90 zijn er verschillende familieleden kort na elkaar aan kanker gestorven. Omdat kanker in mijn besef van toen “erfelijk” was, stond mij duidelijk voor ogen: ooit zal ook ik sterven aan kanker. Ik was toen 20 jaar. Toen ik de Germaanse Geneeskunde leerde kennen was dit voor mij een echte bevrijding.

Nu mijn ervaring. Ik kan het spijtig genoeg aan de hand van de tabel in die terminologie niet goed plaatsen. Ik ben er echter zeker van dat het een ervaring betreft die ook voor andere mensen interessant kan zijn.

04.07.2009

Sedert enige tijd heb ik een nieuwe vriend. Mijn ouders hebben reeds kennis met hem gemaakt. We wonen al samen in mijn huis en alles gaat super. Mijn ouders vinden mijn vriend een aangenaam iemand.

Laatst telefoneerde ik met mijn moeder. Terloops vertelde zij mij dat mijn vriend met haar getelefoneerd had. Dat verbaasde mij ten zeerste. Toen kwam er iets wat ik absoluut niet verwachtte. Ze zei: “ik heb eens ernstig met hem gepraat en hem gezegd dat ik vind dat hij veel te snel bij jou ingetrokken is en dat hij eerst zijn scheiding moet afwerken. Het zou beter zijn te wachten tot alles achter de rug is. Een jaar of langer". Ik dacht bij mezelf: nu bemoeit ze zich weer met mijn zaken en dan nog achter mijn rug om. Ik was absoluut niet voorbereid op deze uitspraken van mijn moeder en op dat moment dacht ik er verder ook nog niets bij. De volgende morgen, toen ik opstond, had ik een stijve nek. (linker kant). Ik verloor mezelf even in het oude denken. Heb ik ergens in de tocht gezeten? Maar neen!

07.12.2009

In april 2009 gebeurde het volgende: ik stond samen met mijn moeder op een bruggetje in onze tuin.

Toen ik naar het water keek, zag ik een vishaak, die vastzat in het folie van de vijver. Het was niet zo ver bij mij vandaan. Waarschijnlijk was mijn zoontje weer gaan vissen en is hij een vishaak kwijtgeraakt. Ik ben een beetje in paniek geraakt. Er zat een gat in de vijverfolie! De dijk was niet meer dicht, het water kon weglopen enz…..
Ik probeerde met een stok, geleund over de brug de haak te verwijderen. Plotseling verloor ik mijn evenwicht en de brug helde over om na enkele seconden helemaal om te kiepen. Ik had geluk en kwam in het water terecht aan de zijde waar het gelukkig niet zo diep is. Moeder stond op de brug dicht bij de oever en zij viel op de kant waar grote stenen lagen. Haar voet zat geklemd onder de gekantelde brug. Ik moest de brug opheffen om moeders voet onder de brug uit te helpen. Dat was niet zo simpel. Ik kan het mij in elk geval niet meer herinneren, ik weet alleen wat moeder mij later vertelde. Ze kon haar rechter voet niet meer bewegen en vermoedde dat hij gebroken was. Dat was ook het geval. Het gevolg: moeder moest de daarop volgende weken met krukken lopen.
Ik maakte mezelf natuurlijk verwijten omdat ik zo onvoorzichtig geweest was. Het stond vast voor mij: ik was de schuldige!!!!!

01.06.2010

Mijnheer Pilhar,

Toen ik 2 á 3 jaar geleden aan een seminar van u deelnam, heb ik de juistheid van de Germaanse Geneeskunde bij mezelf ondervonden. Ik was reeds lang van plan om dit bericht te schrijven en nu maak ik van de gelegenheid gebruik. Het was niets spectaculairs, maar het kan voor iemand interessant zijn.

Reeds lange tijd heb ik op mijn rechter handrug tussen duim en wijsvinger een pigmentloze verdikking in de huid met een diameter van ongeveer 4 á 5 mm. Het heeft me eigenlijk nooit gestoord. Tijdens bovenvermeld seminar heeft U ons verteld over het melanoom en het bijbehorende programma (SBS). Op hetzelfde ogenblik werd mij het DHS (conflictinslag) van mijn huidverandering duidelijk.

Ongeveer 10 jaar voor dit seminar, was ik een maand lang in India. Ik zat daar met een vriend en 4 Indiërs in een trein. Een bedelaar kwam in ons compartiment. Ik moet hierbij vermelden dat de bedelarij mij echt wel enerveerde. Ik had vastgesteld dat veel bedelaars geen “echte" bedelaars waren. Ze waren enkel uit op geld.

Zweetvoeten
21 aug. 2010

Jarenlang al werd ik gekweld door deze wasemende voeten.
Ik kan me niet meer herinneren dat ik er mee 'uit de voeten' kon.
Het liefste ging ik alle pijnlijke situaties uit de weg.

Tot een bekende een keer wat te eten voor me maakte met een soort kaas die nog sterker rook dan mijn voeten.
Nu weet ik wat het betekende, dat was ongeveer in 1997

Je komt gewoon niet op de eenvoudigste dingen....
Ik was mijn voeten, en dan is de geur niet weg.
Als ik van mijn werk thuis kom stinken elke dag mijn sokken, iedere dag weer.
Sinds 2005 ken ik de Germaanse Geneeskunde, maar ik had geen enkel idee waarom mijn voeten mij zo toewalmden.
Wie of wat heeft me daar bezoedeld, wie heeft me daar aangevallen?
Geen antwoord; stank stijgt voortdurend uit mijn sokken.

ROOS 02.06.2010

Sedert mijn schooltijd (derde middelbaar), had ik met tussenpozen zeer veel last van roos. Ik herinner mij nog de klas toen ik voor het eerst de schilfertjes opmerkte. Soms had ik er maandenlang totaal geen last van. Dan waren ze weer zeer sterk aanwezig. Jarenlang heb ik allerlei middelen gebruikt, allemaal tevergeefs.

Morbus Parkinson
:een hangende genezing

korte informatie door:
Dr. med. Ryke Geerd Hamer

De zogenaamde "ziekte" parkinson is eigenlijk geen ziekte zoals ziekte in de huidige zin te verstaan is, maar “alleen maar” een hangende genezing die niet tot een einde komt.

In de Germaanse Geneeskunde is elke zogenaamde ”ziekte” een deel van een tweefasig gebeuren, voor zover het tot een oplossing van het conflict komt. Normaal bij elke zogenaamde “ziekte” is het zo, dat je steeds een DHS hebt, en na het DHS een sympathicotone fase. En als het dan tot een conflict-oplossing komt, volgt er ook een vagetone herstelfase, begeleid door een epileptische of epileptoïde crisis.

EKSTEROOG 01.07.2010

Hallo Helmut,

Heel mijn leven lang, ik ben spijtig genoeg al 68, loop ik rond met een zeer pijnlijk eksteroog. Mijn pedicure heeft alles al geprobeerd, tevergeefs! Ik heb het al laten wegsnijden, ik heb zelf van alles en nog wat geprobeerd, alles was nutteloos.

Na het basis-seminar heb ik besloten dit met de Germaanse Geneeskunde van dr. Hamer aan te pakken. Ik had goed opgelet tijdens het seminar en ik begreep dat het om een scheidingsconflict moest gaan.

Subcategorieën