Ervaringsbericht – Rectumspasmen

18-10-2016

Beste Helmut,
je zult je er zeker aan herinneren, wij waren in 2014 op je seminar in Dresden. Je had ons uitgenodigd en gevraagd de “casus 15” voor te stellen die is op genomen in het boek Studentenmädchen van dr. Hamer.

Destijds waren wij op zoek naar een nieuwe woning, omdat we uit Dresden weg wilden. Na enkel mislukte pogingen hadden we een woning gevonden die ons beviel en ook de verhuurders gaven een betrouwbare indruk. Toen er herhaalde malen een loonstrookje werd gevorderd, die wij niet hebben, omdat we zelfstandig zijn. Schreef dr. Hamer een garantstelling, waarin stond dat in geval van nood zijn uitgeverij de huur zou betalen.

Toen de verhuurder de naam “Hamer” las, schreef hij ons een venijnig bericht en stortte het aanbetaalde geld (borg en 1. huur) terug op onze rekening en we hadden geen woning. Hij betitelde ons als dubieus en crimineel, dat was voor mij een gemeen, achterbaks conflict, wat achteraf duidelijk werd toen ik de oplossing kreeg.

Een video in het Duits en Engels over het bestaan of niet bestaan van HIV/Aids

12-01-2017

In 2011 leed ik een fundamenteel trauma, die daarna een schijnbaar onoplosbaar conflict met zich mee droeg. Na tien jaar volledig transparante boekhouding gevoerd te hebben in mijn kleine bedrijf, besloot de belastingdienst dat ze mijn bedrijfsstructuur niet accepteerde en stuurde een naheffingsaanslag die volledig voorbij ging aan de grootte van ons bedrijf, met andere woorden die veel te hoog was.

Later hoorde ik dat de hoogte van de aanslag weliswaar illegaal was (onwettig), maar dat de belastingdienst op een schikking had aangestuurd. Zouden we ons op de helft van het bedrag hebben getroffen, dan was er voor de belastingdienst het maximale uitgekomen. Het was dus een gemene streek van de kant van de belastingdienst.

Een ingezonden ervaringsbericht, dat we graag publiceren:

Na een röntgenfoto kreeg Willy vorig jaar van de tandarts te horen dat een kies lelijk ontstoken was en dat ze een wortelkanaalbehandeling zou moeten doen.

Als je de oorzaak van een ziekte kent, dan is een therapie mogelijk, die bij de oorzaak begint.

07-01-2014

Dames en heren,
beste vrienden van de Germaanse Geneeskunde.

Januari 2010 kreeg mijn toen 20 maanden oude nichtje koorts.
Ze woonde rond die tijd met haar moeder bij haar grootouders. Na drie dagen - die middag was de koorts bijzonder hoog- werd ze ineens erg rustig en kwam in een soort bewusteloosheid terecht (absence). Haar handen verkrampten naar binnen en haar lippen liepen blauw aan. Na ongeveer een halve of  één minuut, het leek voor ons wel een eeuwigheid, werd ze weer zichzelf en begon te huilen.

Jeuk, scheidingsconlict aan de huid (10 Ra li/re):

Vrouw voelt zich afgewezen door haar man. Haar man wijst haar af op seksueel gebied. Geen seks, geen omarming, hij is impotent en daar valt verder niet over te praten.

Ze kreeg jeuk, dan hier, dan daar op het lichaam, met wat lichte rode zwellingen, nadat zij voor zichzelf besloten had de situatie maar te accepteren. Jeuk is een verschijnsel in de oplossingsfase van een conflict, waarbij men zich van een geliefd persoon gescheiden voelt.

Vrijwel alle klachten aan de botten hebben met een inbreuk op de eigenwaarde te maken. In de conflict actieve fase is er dan botontkalking ( 7 Ob li/re). Op een röntgenfoto zijn er dan plekken met minder kalk te zien, ontkalking van het bot. Als het conflict is opgelost, wordt er kalkrijk vocht naar die ontkalkte plek getransporteerd. Het kalk blijft achter in het bot en het vocht komt in eerste instantie onder het botvlies te zitten en komt daarna in het omringende weefsel. In de situatie waarbij het vocht nog voornamelijk onder het botvlies zit, is er veel pijn. Het botvlies is namelijk het pijnlijkste onderdeel van ons lichaam. Komt het botvlies onderspanning te staan, dan doet dat heel veel pijn. Op deze manier kunnen niet alleen nekklachten ontstaan, maar ook schouderklachten, rugklachten, heupklachten enz.

In het geval van de nekklachten (7 Ob li/re) gaat het om een specifieke inbreuk op de eigenwaarde en wel die van onrechtvaardig te worden behandeld, of onvrede hebben met een situatie.

Periost conflict, botvlies (8 Rb li/re) , scheidingsconflict met iemand pijn bezorgen, of zelf pijn toegevoegd krijgen. Beide kan ook figuurlijk zijn. De periostpijn die men in de oplossingsfase voelt wordt ervaren als reumatische pijn, reuma (8 Rb li/re)

Een mooi voorbeeld is hierbij het hielspoor (8 Rb li/re). Pijn onder de hiel, pijn met lopen.Deze pijn is gelokaliseerd in het botvlies, de huid die om het bot zit. Als het conflict actief is merkt men het niet, dan is er geen waarneembare verandering aan het periost. Het probleem, de pijn ontstaat pas als het conflict is opgelost. Het periost is dan onder de hiel wat gezwollen, soms zelfs onder de hele voet.( Dit is alleen voor een ervaren therapeut of arts waarneembaar).

Bij een rechtshandige is de linker lichaamshelft de moeder/kind kant, of kind/moeder kant, voor een man, vader/kind kant, of kind(zoon)/moeder kant ). De rechter lichaamshelft is dan partner kant. De partner hoeft dan niet de intieme partner te zijn, kan ook een werkgever, broer, vader of zuster, etc. zijn. Het betreft in elk geval nooit de moeder of het eigen kind. Voor een linkshandige is het omgekeerd.

Hartkloppingen en duizeligheid (3 Ra re)

De inhoud van het conflict is bij een rechtshandige vrouw na de menopauze een territorium verlies conflict. Een vrouw van 77 jaar heeft sinds een half jaar heel af en toe last van hartkloppingen en zoals ze het zelf noemt gelijktijdig duizelingen.

Uit het gesprek blijkt dat zij en haar echtgenoot toen zij dertig jaar was alle banden met haar familie hebben verbroken. Zij en haar man werden door haar familie als minderwaardig gezien en werden buiten gesloten. Haar man en zij hadden daarop besloten om alle contacten met de familie te verbreken.

Subcategorieën