bij mijn zoon Dirk

Als ik destijds geweten had, wat ik nu weet, namelijk de samenhangen bij het zogenaamde water-retentie-conflict of vluchtelingconflict, dan zou mijn zoon DIRK nu nog leven.
Dirk had in juni 1978 het eerste vluchtelingconflict geleden.
Destijds was hij in Rome op een hoofdpostkantoor, om een zending geld af te halen, samen met onze boxer Viola. Blijkbaar zijn honden in het postkantoor verboden. De loketbeambte zei hem, dat hij zijn hond naar buiten moest brengen.

De patiënt was openbaar aanklager en stond als bijzonder fel bekend.
Het DHS leed hij na een heftig ambtelijk meningsverschil met zijn chef, de procureur-generaal.
De patiënt sprong daarbij opgewonden op, rende uit het vertrek en schreeuwde: "Wat denkt U eigenlijk wel, met U communiceer ik uitsluitend nog schriftelijk!"
Dat hield hij dan ook vijf maanden vol tot zijn pensionering.
Zijn pensioen was voor hem de conflictoplossing.
De diagnose werd echter per toeval opgemerkt.

De patiënt, die ik in het kader van mijn hartinfarctstudie (1994) in Wenen aan de universiteitskliniek van Erlangen in zijn patiëntenkamer kon onderzoeken, had een acuut hartinfarct geleden.
Hij moest dus een territoriumconflict met DHS hebben gehad.
In het bijzijn van de afdelingsarts vroeg ik hem, wanneer en welk territoriumconflict hij had geleden.
Antwoord: "Geen, ik ben een succesvolle kastelein, de notabelen van het hele dorp zijn bij mij te gast, ik heb twee gezonde kinderen, een goede vrouw, geen geldzorgen en alles is in orde. Van een territoriumconflict kan geen sprake zijn."

Een 78 jarige burgemeester van een buurland, die sinds meer dan 50 jaar burgemeester van zijn dorpsgemeente was, stelde zich nogmaals verkiesbaar. Omdat hij zeer geliefd was (conservatief), was een overwinning van zijn socialistische rivaal zeer twijfelachtig.
Toen de verkiezingen voorbij waren en men bij het tellen van de stemmen was, stormde plotseling de tegenstander de zaal in, trok alle stembussen van de tafels en riep: "Dat is alles manipulatie en bedrog, de verkiezingen zijn ongeldig!"

Een 33-jarige jonge vrouw betrapt haar 20 jaar oudere vriend, met wie zij een 14 jarig kind had en waarmee zij sinds 15 jaar haar hele leven deelde, flagrant met haar beste vriendin. Haar stereotype vraag klonk sindsdien steeds:
'Slaapt hij nog met Ursel?', die intussen van de echtgenoot van de patiënte zwanger was.
De patiënte leed dientengevolge aan een baarmoederhalskanker. Toen de arts haar de diagnose mededeelde, raakte ze in panische angst en enkele weken later stelde men longkanker vast.

Een expeditie-leidster beleefde een aanrijding met haar auto. Er reed een bus van achter in op haar wagen.
Ze zag de bus in haar achteruitkijkspiegel "op zich toe rollen".
Omdat ze linkshandig is, reageerde ze met dit schrikangst-conflict en frontaalangst-conflict op de overeenkomende HH rechts frontaal.

Een acht-jarige jongen, die tot dan volgens zijn leeftijd normaal was ontwikkeld, raakte van het ene moment op het andere in de schizofrene constellatie.
Dat gebeurde als volgt: De ouders wilde 's avonds naar een kleine party met vrienden. Om middernacht wilden ze terug zijn.
Ze vroegen een 18-jarige nicht, om op de woning te passen, terwijl de beide kinderen, de 13-jarige dochter en de destijds 8-jarige broer zouden slapen.
Amper waren de ouders vertrokken, of de beide kinderen kropen weer uit hun bed en haalde de nicht over om televisie te mogen kijken.
Ze wilden de ouders daar ook niets van vertellen.

De patiënt hielp zijn vriend bij de bouw van een huis, waarbij het volgende gebeurde: Het trappenhuis was al bekist en de betonmortel werd juist omhoog gepompt. Plotseling begaf de bekisting het en alles stortte in. De patiënt viel twee verdiepingen naar beneden en werd daar onder het beton bedolven.

Een klein meisje ziet, hoe haar ouders ruzie maken en zelfs handtastelijk worden. Daarbij geeft de moeder de vader of andersom (we weten het niet precies) een boksstoot tegen de linker borstkas. Het kleine meisje lijdt deze stoot plaatsvervangend en krijgt nu op de plaats van de stoot een rib-osteoporose en in de genezingsfase een "kleine leukemie".

Subcategorieën