Sinds de start van onze academie in juni 2022 hebben we twee websites voor Germanische Heilkunde. Opdat er op deze site nog artikelen stonden die niet op de nieuwe staan, hebben we het even zo gelaten. Nu zijn we bezig op de artikelen die hetzelfde waren door te verwijzen naar de nieuwe website en de ontbrekende over te zetten. Daarbij worden de artikelen op deze website verwijderd. Voor een volledig overzicht verwijzen we dus naar https://Germanische-Heilkunde.nl. Dit wordt dus het laatste artikel op deze site en zal alleen nog functioneren als doorverwijzingrelais voor zoekmachines en oude links.

Vanaf januari 2022 starten we met de opleiding Basisprincipes in de Germanische Heilkunde.

De helft van alle lesmodules zijn nu vertaald, waaronder alle lesmodules van de basisprincipes.
We merken dat het voor veel mensen best moeilijk is om systematisch de stof van de lesmodules tot zich te nemen. En de Germanische Heilkunde is in eerste instantie een kwestie van studeren, weten welk weefsel hoe reageert in de conflictactieve fase en genezingsfase en wat er gebeurt tijdens een crisis. Ik vind het bere interessant en verbaas me al meer dan dertig jaar over de exactheid waarmee je in de Germanische voorspellingen in de toekomst kunt doen. Soms denken mensen dan dat je helderziend bent. Maar nee, het is een exacte wetenschap waarop de Germanische is gebaseerd en dan kun je voorspellingen doen.

Een ander belangrijk punt is, dat u met de kennis van de Germanische uw gezondheid in eigen hand kunt nemen. Er staat niemand meer tussen u en uw gezondheid. Wie zegt daar nee tegen? Misschien alleen degenen die zich willen laten bepamperen.

Dus ik hoop dat er zich veel studenten gaan aanmelden die in de toekomst dit enthousiasme met mij gaan delen. U kunt dan samen met mij ontdekken hoe fantastisch de Schepping in elkaar zit. En ook hoe we vaak op een simpele manier symptomen doen verdwijnen. Met de kennis van de Germanisch krijgt u weer vertrouwen in uw eigen lichaam en in de natuur.

Vanaf januari wordt er tweemaal per maand een lesmodule van de basisprincipes behandeld.
De webinaren worden gehouden op de tweede en vierde dinsdag van de maand.
De aanvang is 20.00 uur Nederlandse/Belgische tijd.

Deelname is mogelijk als u minimaal de lesmodules basisprincipes (zie onder) in uw bezit heeft, die het basis lesmateriaal vormen van de opleiding. U heeft dus voor vanaf € 153,50 een jaaropleiding met begeleiding om het meest kostbare wat u bezit te beschermen. Uw gezondheid!

De webinaren zullen min of meer in dezelfde vorm worden gegeven als de zwangerschaps-webinaren. De webinaren zullen worden opgenomen, zodat u ze ook nog achteraf kunt bekijken wanneer u verhinderd bent.
Elke lesmodule zal tijdens het webinar op de tweede dinsdag van de maand schematisch worden behandeld. Op de vierde dinsdag van de maand is er dan de mogelijkheid om over die lesmodule inhoudelijke vragen te stellen, of/en ervaringen uit te wisselen.
Na elke lesmodule kunt u op de pagina een vragenlijst over de module beantwoorden. Op die manier heeft u een inzicht of u de stof beheerst.
Aan het eind van het jaar bestaat er de mogelijkheid om een examen af te leggen en een certificaat te behalen.
Maar u kunt ook gewoon de webinaren bijwonen en vragen stellen, zonder schriftelijke overhoring en examen.

De webinaren die Casper op de eerste en de derde donderdag van de maand geeft blijven, evenals het zwangerschapswebinar 2 dat ik ook begin volgend jaar ga geven.

Zo kan een ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo zich de Germanische eigen maken.
Al met al veel te doen. Doet u mee???

De webinaren:

 • 11 en 25 januari: lesmodule Inleiding
 • 8 en 22 februari: lesmodule Ontwikkelingsgeschiedenis
 • 8 en 22 maart: lesmodule Handigheid
 • 12 en 26 april: lesmodule 1e Biologische natuurwet
 • 10 en 24 mei: lesmodule 2e en 3e Biologische natuurwet
 • 14 en 28 juni: lesmodule 4e en 5e Biologische natuurwet
 • 12 en 26 juli: lesmodule Synchroniciteit
 • 9 en 23 augustus: lesmodule Sporen en Conflictverloop
 • 13 en 27 september: lesmodule Hormoonspiegel
 • 11 en 25 oktober: lesmodule Hersen-CT en Hamerse Haard
 • 8 en 22 november lesmodule Hersenrelais
 • 13 en 27 december lesmodule Therapie GHk en academische geneeskunde

In 2023 starten we dan parallel aan de Basisprincipes de vervolgopleiding Speciaalprogramma’s en psychosen. Voor deze vervolgopleiding dient u de opleiding basisprincipes succesvol te beëindigen.

Kijk op https://Germanische-Heilkunde.nl/opleiding voor verdere prijzen en informatie.

Video van Helmut Pilhar van de Akademie für Germanische Heilkunde over de werkwijze van een pandemie.

 

Beste vrienden van de Germanische Heilkunde van Dr. med. Mag Theol. Ryke Geerd Hamer

Ons onderwerp vandaag: hoe werkt een pandemie?

Onder pandemie wordt verstaan:

Een uitgebreide epidemie die hele regio's en landen omvat; Een epidemie op grote schaal.

Onder een epidemie wordt verstaan:

Het optreden van een "besmettelijke ziekte" in een bepaald begrensd gebied, waarbij de ziekte grote aantallen mensen tegelijkertijd treft.

Onder een "besmettelijke ziekte" verstaat men:

Een infectieziekte - ook infectie of besmettelijke ziekte - is een door levende pathogenen (bacteriën, schimmels of virussen) veroorzaakte ziekte bij mensen, dieren of planten. Maar ze is niet gelijk te stellen met een infectie, omdat niet elke infectie onvermijdelijk tot een ziekte leidt.

Video met nederlandse ondertitels

 

https://germanische-heilkunde.at

Binnenkort meer informatie!

Bald mehrsprachig from Akademie von Helmut Pilhar on Vimeo.

Beste vrienden van de Germanische Heilkunde van medisch dokter en meester in de theologie Ryke Geerd Hamer!

Er is veel gebeurd sinds het voorval met mijn dochter Olivia in 1995.

Het was de kanker van mijn kind die me naar Dr. Hamer leidde. Voor mij was het een noodlottige gebeurtenis dat mijn leven in één klap veranderde.

Ik heb bijna 25 jaar aan Geerds zijde gestaan.

Hij beloonde mijn loyaliteit met mijn aanstelling als universitair docent voor theorie aan zijn universiteit van Sandefjord.

Er waren vier vrienden van Dr. Hamer die hij benoemde als docent aan zijn universiteit. Mevrouw Giovanna Conti voor muziek. Mevrouw Andree Sixt voor therapie. mij voor theorie en meneer Georg Kausch voor geschiedenis. Helaas is de heer Kausch in de tussentijd ook overleden, wat betekent dat de leerstoel geschiedenis voorlopig vacant moet blijven.

Wij 3 overgebleven docenten zullen onze onderwijsopdracht blijven vervullen, waarin we een universiteit voor Germanische Heilkunde zullen oprichten (aanvankelijk op internet en dus ook in de geest van Dr. Hamer).

Mijn deel is de theorie.

Video van Helmut Pilhar met een uitgebreide introductie in de Germanische Heilkunde nederlands gesproken.

Welkom bij deze presentatie over de Germaanse.

De Germaanse is bij de meesten onder u bekend als het gaat om organische processen in ons lichaam.
Waar minder over bekend is en naar mijn beleving nog boeiender is, zijn de psychische processen binnen ons.
Enkele bevindingen in deze presentatie zijn onze eigen ontdekkingen, maar vallen binnen de wetmatigheden van de Germaanse.
Deze bevindingen wil ik graag met u delen, omdat ze verder nergens te vinden zijn.

microsoft mailHet is voor ons nagenoeg onmogelijk om met onze nieuwsbrieven door de 'beveiliging' van de Microsoft Email Diensten te komen.

Dit betreft de adressen die eindigen op @hotmail.com, @live, @MSN.com en @outlook.com

Dan wel komen ze in je folder van ongewenste mail, of ze worden helemaal niet afgeleverd.

Als je een email van De Germaanse ontvangt (bijvoorbeeld voor je inschrijving) in je folder voor ongewenste mail (Spam), markeer deze dan als gewenst. Met een beetje geluk komen de daarop volgende berichten van ons in je Postvak-In.

Weet wel, dat je met je Microsoft account van vele sites geen of moeilijk mail kan ontvangen. En zeg nou eerlijk: krijg je door het strakke spambeleid van Microsoft nu werkelijk minder ongewenste mail binnen? Misschien toch maar overstappen naar een 'niet de grootste mailbox aanbieder'? Groot staat niet altijd voor goed...

Het blijkt dat onze mailserver aan alle veiligheidscondities voldoet om mail aan bovengenoemde adressen te sturen. En dat zijn er heel veel! Microsoft vindt alleen dat we nog te weinig 'reputatie' hebben om te worden afgeleverd. Eigenlijk komt het er op neer dat ze vinden dat we 'te weinig mails sturen'. Is dit krom denken of regelrechte sencuur?

Een video in het Duits en Engels over het bestaan of niet bestaan van HIV/Aids

Subcategorieën