In dit afgeschermde deel van deze site over de Germaanse Geneeskunde zal meer op de details van het biologische systeem worden ingegaan, zoals het door Dr. Ryke Geerd Hamer aan de hand van zijn empirische onderzoekingen is ingedeeld.

Men dient zich eerst vertrouwd te maken met de basisbeginselen van de Germaanse Geneeskunde, zoals ze op het publieke gedeelte zijn weergegeven. Zonder deze basiskennis zijn de hier vermelde gegevens niet te begrijpen en kunnen daardoor als ongeloofwaardig of onzinnig worden ervaren.

Genoemde indeling is echter voortgekomen uit onderzoekingen bij meer dan 40.000 patiënten, waaruit bleek dat ze tot nu toe altijd eenduidig juist is.

Vanaf hun ontdekking in 1981 is er nog niemand in geslaagd om één geval aan te dragen, waarbij het ziekteverloop niet volgens de biologische natuurwetten, zoals ze in de Germaanse Geneeskunde zijn vastgelegd, verliep.

De vele officiële verificaties wijzen daar ook op en het systeem kan elke keer opnieuw worden getoetst bij iedere eerstvolgende patiënt.

Het doel van deze internetsite over de ontdekkingen van Dr. Ryke Geerd Hamer is de verspreiding hiervan, zodat U Uzelf en Uw naasten kunt helpen gezond te blijven. Mocht U desondanks "ziek" worden, dan heeft U met de Germaanse Geneeskunde meer dan 98% kans om welke "ziekte" dan ook te "genezen" en te overleven.

Overigens zullen de hiermee irreëel geworden begrippen "ziek" en "ziekte" in het professionele gedeelte zoveel mogelijk worden vervangen door "zinvolle biologische speciaalprogramma's" (SBS), die bij de betreffende persoon "lopen".

Het uiteindelijke doel is deze ontdekkingen van dr. Hamer op deze manier een massale bekendheid te geven, opdat steeds meer patiënten van hun arts verlangen, dat ze volgens de biologische natuurwetten zullen worden behandeld.

Nagenoeg alle oncologen in Duitsland zijn op de hoogte van deze natuurwetten, omdat ze persoonlijk door middel van een aangetekend schrijven hiervan in kennis zijn gesteld. Tot op heden mogen, kunnen of willen ze deze kennis niet op hun patiënten toepassen (met uitzondering van hun geloofsbroeders en -zusters).

Het toppunt van "niet willen weten" ligt wel bij de universiteit Tübingen in Duitsland, waar al sinds 1981 een aanvraag ligt tot verificatie van deze natuurwetten. Ondanks een gerechtelijk bevel en een bijhorende jaarlijkse boete bij verzuim, blijft deze universiteit hardnekkig weigeren iets hiervan in onderzoek te nemen. Na 17 jaar heeft een rechter uiteindelijk bepaald dat er eigenlijk niet meer hoeft te worden gecontroleerd.

Pin It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 0% (0 stemmen)